Członkostwo

Zostań Członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • przynależność do sekcji PTK,
 • subskrypcja biuletynu PTK,
 • otrzymywanie informacji o konferencjach i kongresach
 • zniżkowe opłaty wpisowe na konferencje i kongresy organizowane i/lub pod patronatem PTK,
 • przynależność do sekcji tematycznych PTK,
 • stały kontakt z pozostałymi członkami PTK,
 • możliwość nawiązania współpracy badawczej,
 • poszerzanie horyzontów naukowych,
 • bezpłatny dostęp do Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK,
 • przynależność do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

 

Aby móc zarejestrować się przez Internet konieczne będzie podanie danych dwóch osób polecających, będących Członkami PTK, które uprzednio podały swoje adresy email. Po zarejestrowaniu mogą Państwo edytować swoje dane po zalogowaniu do osobistego Profilu Członka PTK

 

Jestem Członkiem

Przejdź do bazy PTK Członkowie


Członkostwo w strukturach tematycznych – zobacz Sekcje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dołącz do jednej z nich odpowiadającej Twoim zainteresowaniom.

 

Udzielaj się w strukturach ESC

Jako członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego automatycznie stajesz się członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i czerpiesz wszystkie korzyści przysługujące z przynależności:

 • obniżone ceny na materiały edukacyjne ESC,
 • specjalna oferta subskrypcji wszystkich czasopism ESC (w tym European Heart Journal),
 • bezpłatny dostęp do narzędzi uczenia się online: www.escardio.org,
 • dostęp do  wszystkich informacji kongresowych,
 • dostęp do  wszystkich informacji na temat programów edukacyjnych,
 • wersja online kwartalnika ESC Newsletter,
 • osobista Karta Członka ESC.

 

Płatności

Od stycznia 2014 składkę członkowską można opłacać tylko na dwa sposoby:

 1. Elektronicznie, bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie.
 2. Przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A przeznaczony  do wpłat składek członkowskich:

  POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
  numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
  (tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)

UWAGA! Składki opłacone bezpośrednio na powyższe konto są rejestrowane w systemie PTKCzłonkowie na początku następnego miesiąca po miesiącu wpłaty (np. zapłata wykonana w styczniu zostanie zarejestrowana w pierwszych dniach lutego).

Wysokość składki:
25 września 2019 w Katowicach Walne Zebranie Delegatów PTK przyjęło uchwałę dotyczącą zmian wysokości i sposobu naliczania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym od 2020 roku, o poniższej treści.

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustala od 1 stycznia 2020 roku nową wysokość składki członkowskiej w PTK na kwotę:
1) 200,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
2) 100,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych;
3) 150,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia;
4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Dodatkowo wyjaśniamy, że:
1. Wyliczenie wieku następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
2. Osobom z niewpisanym w systemie PTKCzłonkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 200,00 zł.
3. Osoby zgłoszone do końca 2019 w systemie PTKCzłonkowie jako emeryci zachowują swoje uprawnienia i nadal będą zwolnieni z opłacania składek.
4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.

CZŁONKOWIE HONOROWI PTK I LAUREACI MEDALU ZASŁUGI PTK