Opinie i stanowiska ekspertów PTK

Data publikacji Opinie
2023 Rekomendacje Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego na temat diagnostyki i postępowania u pacjentów z podwyższonym stężeniem lipoproteiny(a)
Bożena Sosnowska, Janina Stępińska, Przemysław Mitkowski, Agata Bielecka-Dąbrowa, Beata Bobrowska, Jan Budzianowski, Paweł Burchardt, Krzysztof Chlebus, Piotr Dobrowolski, Mariusz Gąsior, Piotr Jankowski, Jacek Kubica, Agnieszka Mickiewicz, Małgorzata Myśliwiec, Tadeusz Osadnik, Aleksander Prejbisz, Renata Rajtar-Salwa, Krystian Wita, Adam Witkowski, Robert Gil, Maciej Banach
2023 Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia amyloidozy transtyretynowej serca
Jacek Grzybowski, Piotr Podolec, Katarzyna Holcman, Monika Gawor-Prokopczyk, Ewa Jankowska, Magdalena Kostkiewicz, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Marta Lipowska, Łukasz Mazurkiewicz, Renata Rajtar-Salwa, Paweł Rubiś, Ewa Straburzyńska-Migaj, Justyna Szczygieł, Przemysław Mitkowski
2023 Identyfikacja i leczenie pacjenta z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler, Paweł Rubiś
2023 Opinia ekspertów Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK dotycząca postępowania z chorymi z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym
Przemysław Trzeciak, Janina Stępińska, Robert Gil, Michał Hawranek, Klaudiusz Nadolny, Agnieszka Tycińska, Stanisław Bartuś, Marek Gierlotka, Marta Kałużna-Oleksy, Robert Zymliński, Marek Grygier, Wojciech Wojakowski, Mariusz Gąsior
2023 Rola terapii przezcewnikowych w leczeniu ostrej zatorowości płucnej — opinia Polskiej Inicjatywy PERT, Sekcji Krążenia Płucnego, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Asocjacji Intensywnej...
Grzegorz Kopeć, Aleksander Araszkiewicz, Marcin Kurzyna, Sylwia Sławek-Szmyt, Jakub Stępniewski, Marek Roik, Szymon Darocha, Marek Gołębiowski, Miłosz Jaguszewski, Stanisław Jankiewicz, Marta Kałużna-Oleksy, Wiktor Kuliczkowski, Ewa Lewicka, Tatiana Mularek-Kubzdela, Arkadiusz Pietrasik, Marcin Protasiewicz, Roman Przybylski, Paweł Pleskot, Agnieszka Tycińska, Dariusz Zieliński, Piotr Podolec, Przemysław Trzeciak, Marek Grygier, Piotr Pruszczyk
2023 Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące celów terapeutycznych w zakresie stężeń cholesterolu frakcji LDL w prewencji wtórnej zawałów serca
Przemysław Mitkowski, Adam Witkowski, Janina Stępińska, Maciej Banach, Piotr Jankowski, Mariusz Gąsior, Krystian Wita, Stanisław Bartuś, Paweł Burchardt, Michał M. Farkowski, Marek Gierlotka, Robert Gil, Przemysław Leszek, Maciej Sterliński, Piotr Szymański, Mateusz Tajstra, Agnieszka Tycińska, Wojciech Wojakowski
2023 Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej w leczeniu dysfunkcyjnych bioprotez chirurgicznych i przezcewnikowych Opinia ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa...
Zenon Huczek, Marcin Protasiewicz, Maciej Dąbrowski, Radosław Parma, Damian Hudziak, Piotr Olszówka, Radosław Targoński, Kajetan Grodecki, Marek Frank, Piotr Scisło, Paweł Kralisz, Jarosław Trębacz, Jerzy Sacha, Krzysztof Wilczek, Andrzej Walczak, Grzegorz Smolka, Paweł Kleczyński, Krzysztof Milewski, Michał Hawranek, Janusz Kochman, Maciej Lesiak, Dariusz Dudek, Adam Witkowski, Jacek Legutko, Stanisław Bartuś, Radosław Wilimski, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier
2023 Znaczenie szczepień przeciwko pneumokokom w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego pacjentów kardiologicznych Opinia ekspertów Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wsparta...
Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki, Jarosław Drożdż, Marcin Grabowski, Piotr Jankowski, Ernest Kuchar, Przemysław Leszek, Przemysław Mitkowski, Jacek Wysocki
2023 Komentarze zespołu ekspertów — kardiologów i onkologów do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022 dotyczących kardioonkologii
Przemysław Leszek, Aneta Klotzka, Stanisław Bartuś, Paweł Burchardt, Anna M. Czarnecka, Monika Długosz-Danecka, Marek Gierlotka, Hanna Koseła-Paterczyk, Agata Krawczyk-Ożóg, Tomasz Kubiatowski, Marcin Kurzyna, Adam Maciejczyk, Przemysław Mitkowski, Aleksander Prejbisz, Piotr Rutkowski, Ewa Sierko, Maciej Sterliński, Sebastian Szmit, Marek Szwiec, Mateusz Tajstra, Agnieszka Tycińska, Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski, Bożena Cybulska-Stopa
2023 Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące stosowania andeksanetu alfa w warunkach polskich — interdyscyplinarny protokół
Ewelina Kazimierczyk, Milena Dąbrowska, Marek Gierlotka, Katarzyna Kapica-Topczewska, Bartosz Karaszewski, Adam Kobayashi, Zbigniew Krasiński, Jacek Kubica, Alina Kułakowska, Krzysztof Kurek, Robert Ładny, Eliza Pleban, Konrad Rejdak, Grażyna Rydzewska, Agnieszka Słowik, Piotr Szopiński, Arkadiusz Woźniak, Agnieszka Tycińska
2022 Stłuszczeniowa choroba wątroby a ryzyko sercowo-naczyniowe. Opinia ekspertów Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Krzysztof J. Filipiak, Beata Wożakowska-Kapłon, Marcin Barylski, Filip M. Szymański, Jarosław D. Kasprzak, Krzysztof Tomasiewicz
2022 Zastosowanie analogów GLP-1 w terapii cukrzycy u pacjentów kardiologicznych. Opinia ekspertów...
Marcin Wełnicki, Iwona Gorczyca-Głowacka, Artur Mamcarz, Krzysztof J. Filipiak, Beata Wożakowska-Kapłon, Marcin Barylski, Filip M. Szymański, Jarosław D. Kasprzak, Marcin Grabowski, Grzegorz Dzida
2022 Zasady stosowania zredukowanych dawek doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Opinia...
Iwona Gorczyca-Głowacka, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Marcin Wełnicki, Filip M. Szymański, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Krzysztof J. Filipiak, Beata Wożakowska-Kapłon
2022 Postępowanie w wadach zastawkowych serca u pacjentów z chorobą nowotworową: zespół interdyscyplinarny, kardiotoksyczność, diagnostyka, interwencje przezcewnikowe i chirurgiczne. Opinia ekspertów...
Edyta Płońska Gościniak, Grzegorz Piotrowski, Wojciech Wojakowski, Piotr Gościniak, Maria Olszowska, Maciej Lesiak, Aneta Klotzka, Marek Grygier, Marek Deja, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Kukulski, Wojciech Kosmala, Piotr Suwalski, Maciej Kolowca, Kazimierz Widenka, Tomasz Hryniewiecki
2022 Kwalifikacja pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym do przeszczepienia płuc. Stanowisko ekspertów Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Tatiana Mularek-Kubzdela, Jacek Wojarski, Karol Kamiński, Marek Ochman, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Stącel, Marcin Kurzyna, Wojciech Karolak, Ewa Mroczek, Grzegorz Kopeć, Roman Przybylski, Ilona Skoczylas, Sławomir Żegleń, Ewa Lewicka, Maciej Urlik, Marek Grabka, Michał Furdal, Michał Florczyk, Adam Torbicki
2022 Aktualizacja opinii ekspertów Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca badań przesiewowych w kierunku CTEPH u chorych po przebytej ostrej zatorowości płucnej
Michał Ciurzyński, Marcin Kurzyna, Grzegorz Kopeć, Piotr Błaszczak, Łukasz Chrzanowski, Karol Kamiński, Katarzyna Mizia-Stec, Tatiana Mularek-Kubzdela, Andrzej Biederman, Dariusz Zieliński, Piotr Pruszczyk, Adam Torbicki, Ewa Mroczek
2022 Praktyczne aspekty wskazań refundacyjnych dla inhibitorów SGLT2 u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Opinia Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa
Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak, Marcin Grabowski, Jadwiga Nessler
2022 Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotycząca postępowania w okres
Jadwiga Nessler, Krzysztof Krawczyk, Przemysław Leszek, Paweł Rubiś, Piotr Rozentryt, Andrzej Gackowski, Agnieszka Pawlak, Ewa Straburzyńska-Migaj, Ewa Jankowska, Anna Brzęk, Ewa Piotrowicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Adam Windak, Tomasz Tomasik, Izabella Uchmanowicz, Małgorzata Lelonek
2022 Inwazyjne wewnątrznaczyniowe techniki diagnostyczne (IVUS/OCT) w warunkach polskiej praktyki klinicznej Opinia Ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne
Tomasz Pawłowski, Jacek Legutko, Janusz Kochman, Tomasz Roleder, Jerzy Pręgowski, Zbigniew Chmielak, Jacek Kubica, Andrzej Ochała, Radosław Parma, Marek Grygier, Dariusz Dudek, Wojciech Wojakowski, Stanisław Bartuś, Adam Witkowski, Robert Gil
2022 Postępowanie z chorym po interwencji zastawkowej Opinia Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Sekcji Kardiochirurgii, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Edyta Płońska Gościniak, Wojciech Wojakowski, Tomasz Kukulski, Zbigniew Gąsior , Marek Grygier, Katarzyna Mizia-Stec, Tomasz Hirnle, Maria Olszowska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Suwalski, Monika Komar, Stanisław Bartuś, Piotr Pysz, Magdalena Mizia-Szubryt, Tomasz Hryniewiecki
2022 Opinia ekspertów Asocjacji NS PTK na temat opublikowanych w 2021 roku wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca — wytyczne z perspektywy krajowej
Małgorzata Lelonek, Marcin Grabowski, Jarosław D. Kasprzak, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Pawlak, Piotr Rozentryt, Ewa Straburzyńska-Migaj, Paweł Rubiś
2021 Mechaniczne wspomaganie krążenia. Wspólna opinia ekspertów Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Agnieszka Tycińska, Marek Grygier, Tomasz Czarnik, Maciej Dąbrowski, Rafał Depukat, Marek Gierlotka, Monika Gil, Michał Hawranek, Tomasz Hirnle, Marek Jemielity, Jan Biegus, Bogusław Kapelak, Paweł Kralisz, Wiktor Kuliczkowski, Mariusz Kuśmierczyk, Marcin Ligowski, Paulina Łopatowska, Mateusz Puślecki, Andrzej Świątkowski, Przemysław Trzeciak, Barbara Zawiślak, Michał Zembala, Robert Zymliński
2021 Opinia ekspertów Asocjacji ISN oraz Sekcji FSN PTK dotycząca miejsca prasugrelu w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z OZW
Marcin Barylski, Jacek Legutko, Maciej Lesiak, Stanisław Bartuś, Artur Mamcarz, Beata Wożakowska-Kapłon, Marek Grygier, Wojciech Wojakowski, Adam Witkowski
2021 Przezcewnikowa naprawa i wymiana zastawki mitralnej Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
Wojciech Wojakowski, Zbigniew Chmielak, Kazimierz Widenka, Jerzy Pręgowski, Bartłomiej Perek, Andrzej Gackowski, Krzysztof Bartuś, Piotr Szymański, Marek Deja, Zbigniew Kalarus, Piotr Suwalski, Jarosław Trębacz, Piotr Kołsut, Piotr Ścisło, Krzysztof Wróbel, Grzegorz Smolka, Witold Gerber, Dariusz Dudek, Tomasz Hirnle, Marek Grygier, Stanisław Bartuś, Adam Witkowski, Mariusz Kuśmierczyk
2021 Przezskórna naprawa zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu — kwalifikacja pacjentów, obrazowanie, techniki zabiegowe Opinia ekspertów Sekcji Echokardiografii i AISN PTK
Adam Rdzanek, Piotr Szymański, Andrzej Gackowski, Piotr Ścisło, Jerzy Pręgowski, Arkadiusz Pietrasik, Jarosław Trębacz, Karol Zbroński, Janusz Kochman, Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier
2021 Opinia Zespołu ds. Stymulacji Bezelektrodowej powołanego przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Maciej Kempa, Przemysław Mitkowski, Oskar Kowalski, Maciej Sterliński, Andrzej Przybylski, Jarosław Kaźmierczak
2021 Echokardiografia w warunkach pandemii COVID-19, z uwzględnieniem programu szczepień. Aktualizacja opinii ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — 2021
Piotr Szymański, Andrzej Gackowski, Katarzyna Mizia-Stec, Jarosław D. Kasprzak, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec
2021 Opinia ekspertów Sekcji Krążenia Płucnego PTK oraz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotycząca diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego u pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej
Tatiana Mularek-Kubzdela, Michał Ciurzyński, Otylia Kowal-Bielecka, Jarosław D. Kasprzak, Grzegorz Kopeć, Katarzyna Mizia-Stec, Ewa Mroczek, Ewa Lewicka, Ilona Skoczylas, Marek Grabka, Michał Furdal, Michał Florczyk, Marek Brzosko, Bogdan Batko, Hanna Przepiera-Będzak, Włodzimierz Samborski, Eugeniusz J Kucharz
2021 Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna podstawą prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Opinia ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Anna Jegier, Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów, Tadeusz Bednarczyk, Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek, Artur Mamcarz, Anna Mierzyńska, Ewa Piotrowicz, Krzysztof Smarż, Edyta Smolis-Bąk, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Wolszakiewicz
2021 Diagnostyka i postępowanie w spontanicznym rozwarstwieniu tętnicy wieńcowej. Opinia ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Jacek Kądziela, Janusz Kochman, Marek Grygier, Ilona Michałowska, Mariusz Tomaniak, Wojciech Wojakowski, Aleksander Araszkiewicz, Maciej Dąbrowski, Michał Hawranek, Zenon Huczek, Paweł Kralisz, Jacek Kusa, Tomasz Roleder, Andrzej Januszewicz, Adam Witkowski, David Adlam, Stanisław Bartuś
2021 Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca zastosowania dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory
Jadwiga Nessler, Aleksander Siniarski, Przemysław Leszek, Janusz Gumprecht, Jarosław Drożdż, Jarosław Kaźmierczak, Adam Witkowski, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Piotr Ponikowski
2021 Przezskórne zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej
Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Marcin Demkow, Aleksander Araszkiewicz, Danuta Sorysz, Jacek Kusa, Zenon Huczek, Monika Komar, Tadeusz Przewłocki, Michał Hawranek, Wojciech Wojakowski, Jacek Białkowski, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Stanisław Bartuś
2020 Postępowanie w wadach zastawkowych serca i chorobach strukturalnych w czasie pandemii COVID‑19 w Polsce
Edyta Płońska Gościniak, Piotr Suwalski, Stanisław Bartuś, Tomasz Kukulski, Monika Komar, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier, Piotr Pruszczyk, Zbigniew Gąsior , Zenon Huczek, Adrianna Berger-Kucza, Janusz Bąk, Danuta Sorysz, Jarosław D. Kasprzak
2020 Pacjent z niewydolnością serca w obliczu pandemii COVID-19
Marta Kałużna-Oleksy, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Pawlak, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Leszek
2020 Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwwirusowych i przeciwzapalnych wydłużających odstęp QT u pacjentów z COVID-19
Elżbieta K. Biernacka, Dariusz A. Kosior, Agnieszka Zienciuk-Krajka, Maria Miszczak-Knecht, Maciej Kempa, Andrzej Przybylski
2020 Tryb i sposób wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID-19
Maciej Kempa, Marcin Gułaj, Michał M. Farkowski, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Przemysław Mitkowski
2020 Wytyczne dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
Dariusz A. Kosior, Anetta Undas, Grzegorz Kopeć, Tomasz Hryniewiecki , Adam Torbicki, Tatiana Mularek-Kubzdela, Jerzy Windyga, Piotr Pruszczyk
2020 Kliniczne zastosowanie echokardiografii obciążeniowej w wadach zastawkowych serca
Edyta Płońska Gościniak, Tomasz Kukulski, Tomasz Hryniewiecki , Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Kosmala, Maria Olszowska, Katarzyna Mizia-Stec, Piotr Pysz, Beata Zaborska, Patrycjusz Stokłosa, Zbigniew Gąsior
2020 Pozycja lewozymendanu w terapii pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi
Agnieszka Tycińska, Marek Gierlotka, Jarosław Bugajski, Marek Deja, Rafał Depukat, Marcin Gruchała, Grzegorz Grześk, Jarosław D. Kasprzak, Jacek Kubica, Ewa Kucewicz Czech, Przemysław Leszek, Joanna Płonka, Bożena Sobkowicz, Ewa Straburzyńska-Migaj, Katarzyna Wilk, Barbara Zawiślak, Robert Zymliński, Janina Stępińska
2020 Curriculum dla pielęgniarki niewydolności serca
Izabella Uchmanowicz, Magdalena Lisiak, Małgorzata Lelonek, Ewa A. Jankowska, Agnieszka Pawlak, Joanna Jaroch, Jolanta Kolasa, Piotr Hetman, Ewa Straburzyńska-Migaj, Krystyna Czapla, Jadwiga Nessler
2020 Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące opieki paliatywnej w kardiologii
Piotr Z. Sobański, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Tomasz Grodzicki, Piotr Jakubów, Piotr Jankowski, Marcin Kurzyna, Jadwiga Nessler, Andrzej Przybylski, Anna Ratajska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Izabella Uchmanowicz, Tomasz Pasierski
2020 Opinia ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie wykonywania badań echokardiograficznych podczas pandemii COVID-19
Andrzej Gackowski, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec, Piotr Szymański
2020 Postępowanie w krwawieniach u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej
Wiktor Kuliczkowski, Marek Gierlotka, Agnieszka Tycińska, Izabela Wojtkowska, Barbara Zawiślak, Robert Zymliński, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Artur Mamcarz, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur A. Antoniewicz, Waldemar Banasiak, Sławomir Budrewicz, Rafał Depukat, Mariusz Gąsior, Jacek Hobot, Radosław Kempiński, Beata Mazurek, Wojciech Milejski, Marta Nowakowska-Kotas, Jolanta Oleksiuk, Michał Pomorski, Paweł Rogalski, Mateusz Tajstra, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Mariusz Zimmer, Janina Stępińska
2019 Chorzy z implantowanym urządzeniem do elektroterapii serca poddawani radioterapii w warunkach polskich
Mateusz Tajstra, Sławomir Blamek, Jacek T. Niedziela, Elżbieta Gadula-Gacek, Andrzej Przybylski, Jarosław Blicharz, Artur Oręziak, Leszek Miszczyk, Katarzyna Gepner, Jacek Fijuth, Krzysztof Składowski, Przemysław Leszek, Maciej Kempa, Oskar Kowalski, Maciej Sterliński
2019 Interwencyjne zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO) w prewencji incydentów zakrzepowo-zatorowych
Aleksander Araszkiewicz, Stanisław Bartuś, Marcin Demkow, Marek Grygier, Zenon Huczek, Monika Komar, Radosław Pracoń, Tadeusz Przewłocki, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Maria Olszowska, Wojciech Wojakowski
2019 Wpływ sakubitrylu/walsartanu na występowanie arytmii komorowej oraz na ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory
Marcin Grabowski, Krzysztof Ozierański, Paweł Balsam, Rafał Dąbrowski, Michał M. Farkowski, Andrzej Gackowski, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Zbigniew Kalarus, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Maciej Sterliński, Grzegorz Opolski, Andrzej Przybylski
2019 Zastosowanie leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K (NOAC) w leczeniu miażdżycy tętnic wieńcowych i obwodowych
Adam Witkowski, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Marek Gierlotka, Jacek Legutko, Maciej Lesiak, Janina Stępińska, Wojciech Wojakowski
2019 Sercowo-płucne testy wysiłkowe w kardiologii dorosłych
Krzysztof Smarż, Tomasz Jaxa-Chamiec, Tomasz Chwyczko, Renata Główczyńska, Anna Jegier, Piotr Niedoszytko, Ewa Piotrowicz, Jerzy Rybicki, Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska, Sebastian Szmit, Jadwiga Wolszakiewicz
2019 Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie i odległe rokowanie
Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Przemysław Kosiński, Dorota Bomba-Opoń, Marcin Adamczak, Monika Bekiesińska-Figatowska, Jacek Kądziela, Anna Konopka, Katarzyna Kostka-Jeziorny, Ilona Kurnatowska, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Mieczysław Litwin, Agnieszka Olszanecka, Michał Orczykowski, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Ludwina Szczepaniak-Chicheł, Anna Szyndler, Jacek Wolf, Mirosław Wielgoś, Piotr Hoffman, Andrzej Januszewicz