Opinie i stanowiska ekspertów PTK

Data publikacji Opinie
2021 Opinia ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotycząca zastosowania dapagliflozyny w leczeniu niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory
Jadwiga Nessler, Aleksander Siniarski, Przemysław Leszek, Janusz Gumprecht, Jarosław Drożdż, Jarosław Kaźmierczak, Adam Witkowski, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Piotr Ponikowski
2021 Przezskórne zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej
Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Marcin Demkow, Aleksander Araszkiewicz, Danuta Sorysz, Jacek Kusa, Zenon Huczek, Monika Komar, Tadeusz Przewłocki, Michał Hawranek, Wojciech Wojakowski, Jacek Białkowski, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Stanisław Bartuś
2020 Postępowanie w wadach zastawkowych serca i chorobach strukturalnych w czasie pandemii COVID‑19 w Polsce
Edyta Płońska Gościniak, Piotr Suwalski, Stanisław Bartuś, Tomasz Kukulski, Monika Komar, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier, Piotr Pruszczyk, Zbigniew Gąsior , Zenon Huczek, Adrianna Berger-Kucza, Janusz Bąk, Danuta Sorysz, Jarosław D. Kasprzak
2020 Pacjent z niewydolnością serca w obliczu pandemii COVID-19
Marta Kałużna-Oleksy, Andrzej Gackowski, Ewa A. Jankowska, Tomasz Kukulski, Małgorzata Lelonek, Jadwiga Nessler, Agnieszka Pawlak, Piotr Rozentryt, Paweł Rubiś, Ewa Straburzyńska Migaj, Przemysław Leszek
2020 Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwwirusowych i przeciwzapalnych wydłużających odstęp QT u pacjentów z COVID-19
Elżbieta K. Biernacka, Dariusz A. Kosior, Agnieszka Zienciuk-Krajka, Maria Miszczak-Knecht, Maciej Kempa, Andrzej Przybylski
2020 Tryb i sposób wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID-19
Maciej Kempa, Marcin Gułaj, Michał M. Farkowski, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Przemysław Mitkowski
2020 Wytyczne dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
Dariusz A. Kosior, Anetta Undas, Grzegorz Kopeć, Tomasz Hryniewiecki , Adam Torbicki, Tatiana Mularek-Kubzdela, Jerzy Windyga, Piotr Pruszczyk
2020 Kliniczne zastosowanie echokardiografii obciążeniowej w wadach zastawkowych serca
Edyta Płońska Gościniak, Tomasz Kukulski, Tomasz Hryniewiecki , Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Kosmala, Maria Olszowska, Katarzyna Mizia-Stec, Piotr Pysz, Beata Zaborska, Patrycjusz Stokłosa, Zbigniew Gąsior
2020 Pozycja lewozymendanu w terapii pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi
Agnieszka Tycińska, Marek Gierlotka, Jarosław Bugajski, Marek Deja, Rafał Depukat, Marcin Gruchała, Grzegorz Grześk, Jarosław D. Kasprzak, Jacek Kubica, Ewa Kucewicz Czech, Przemysław Leszek, Joanna Płonka, Bożena Sobkowicz, Ewa Straburzyńska Migaj, Katarzyna Wilk, Barbara Zawiślak, Robert Zymliński, Janina Stępińska
2020 Curriculum dla pielęgniarki niewydolności serca
Izabella Uchmanowicz, Magdalena Lisiak, Małgorzata Lelonek, Ewa A. Jankowska, Agnieszka Pawlak, Joanna Jaroch, Jolanta Kolasa, Piotr Hetman, Ewa Straburzyńska Migaj, Krystyna Czapla, Jadwiga Nessler
2020 Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące opieki paliatywnej w kardiologii
Piotr Z. Sobański, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Tomasz Grodzicki, Piotr Jakubów, Piotr Jankowski, Marcin Kurzyna, Jadwiga Nessler, Andrzej Przybylski, Anna Ratajska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Izabella Uchmanowicz, Tomasz Pasierski
2020 Opinia ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie wykonywania badań echokardiograficznych podczas pandemii COVID-19
Andrzej Gackowski, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec, Piotr Szymański
2020 Postępowanie w krwawieniach u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej
Wiktor Kuliczkowski, Marek Gierlotka, Agnieszka Tycińska, Izabela Wojtkowska, Barbara Zawiślak, Robert Zymliński, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Artur Mamcarz, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur A. Antoniewicz, Waldemar Banasiak, Sławomir Budrewicz, Rafał Depukat, Mariusz Gąsior, Jacek Hobot, Radosław Kempiński, Beata Mazurek, Wojciech Milejski, Marta Nowakowska-Kotas, Jolanta Oleksiuk, Michał Pomorski, Paweł Rogalski, Mateusz Tajstra, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Mariusz Zimmer, Janina Stępińska
2019 Chorzy z implantowanym urządzeniem do elektroterapii serca poddawani radioterapii w warunkach polskich
Mateusz Tajstra, Sławomir Blamek, Jacek T. Niedziela, Elżbieta Gadula-Gacek, Andrzej Przybylski, Jarosław Blicharz, Artur Oręziak, Leszek Miszczyk, Katarzyna Gepner, Jacek Fijuth, Krzysztof Składowski, Przemysław Leszek, Maciej Kempa, Oskar Kowalski, Maciej Sterliński
2019 Interwencyjne zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO) w prewencji incydentów zakrzepowo-zatorowych
Aleksander Araszkiewicz, Stanisław Bartuś, Marcin Demkow, Marek Grygier, Zenon Huczek, Monika Komar, Radosław Pracoń, Tadeusz Przewłocki, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Maria Olszowska, Wojciech Wojakowski
2019 Wpływ sakubitrylu/walsartanu na występowanie arytmii komorowej oraz na ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory
Marcin Grabowski, Krzysztof Ozierański, Paweł Balsam, Rafał Dąbrowski, Michał M. Farkowski, Andrzej Gackowski, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Zbigniew Kalarus, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Maciej Sterliński, Grzegorz Opolski, Andrzej Przybylski
2019 Zastosowanie leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K (NOAC) w leczeniu miażdżycy tętnic wieńcowych i obwodowych
Adam Witkowski, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Marek Gierlotka, Jacek Legutko, Maciej Lesiak, Janina Stępińska, Wojciech Wojakowski
2019 Sercowo-płucne testy wysiłkowe w kardiologii dorosłych
Krzysztof Smarż, Tomasz Jaxa-Chamiec, Tomasz Chwyczko, Renata Główczyńska, Anna Jegier, Piotr Niedoszytko, Ewa Piotrowicz, Jerzy Rybicki, Ewa Straburzyńska Migaj, Dominika Szalewska, Sebastian Szmit, Jadwiga Wolszakiewicz
2019 Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie i odległe rokowanie
Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Przemysław Kosiński, Dorota Bomba-Opoń, Marcin Adamczak, Monika Bekiesińska-Figatowska, Jacek Kądziela, Anna Konopka, Katarzyna Kostka-Jeziorny, Ilona Kurnatowska, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Mieczysław Litwin, Agnieszka Olszanecka, Michał Orczykowski, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Ludwina Szczepaniak-Chicheł, Anna Szyndler, Jacek Wolf, Mirosław Wielgoś, Piotr Hoffman, Andrzej Januszewicz