Skład osobowy ZG PTK w kadencji 2023-2025

Prof. dr hab. n. med. Robert Gil – Prezes PTK
Klinika Kardiologii
Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel.: +48 477 221 670 lub +48 477 221 671
e-mail: scorpirg@gmail.com

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Poprzedni Prezes
Kierownik Pracowni Elektroterapii,
I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel.: 61/85 49 146, -326, -223
fax: 61/85 49 146
e-mail: przemyslaw.mitkowski@ump.edu.pl


Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka – Prezes-Elekt
Klinika i Oddział Kardiologii,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Uniwersytet Opolski
Al. W. Witosa 26
45-401 Opole
tel.: 77/452 06 60
faks: 77/452 06 99
e-mail: marek.gierlotka@gmail.com


Dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski – Sekretarz PTK
Klinika Kardiologii 
Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel.: 47/ 722 1119
faks: 47/ 722 1177
e-mail: pawtom@gmail.com


Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier – Skarbnik
I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Długa 1/ 2
61-848 Poznań
tel.  +48 618 549 228
fax. +48 618 549 223
e-mail: marek.grygier@skpp.edu.pl


Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski – Rzecznik PTK
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel.: +48 22 599 19 58
fax: +48 22 599 19 57
e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl 


Dr hab. n. med. Maciej Kempa
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel.: 58 584 47 60
faks: 58 584 47 60
e-mail: kempa@gumed.edu.pl


Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
tel.: 22/710 30 52
fax: 22/710 31 69
e-mail: marcin.kurzyna@ptkardio.pl


Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Oddział Mechanicznego Wspomagania i Transplantacji Serca
Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: 22/34 34 072
e-mail: przemyslaw.leszek@ikard.pl


Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
I Katedra Kardiologii, Klinika Kardiologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
I Oddział Kardiologii, GCM im. Prof. L. Gieca, Katowice-Ochojec
ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice
tel.: 32/ 359 88 90, 32/ 359 87 29
email: kmiziastec@gmail.com


Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra
III Katedra i Oddział  Kliniczny Kardiologii,
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
tel.: 32/ 37 33 860
e-mail: mateusztajstra@wp.pl


Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel.: 85/746 86 56
e-mail: agnieszka.tycinska@gmail.com


Prof. dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz
Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
tel.: 71/784 18 30
e-mail: izabella.uchmanowicz@eckp.wroclaw.pl