Kontakt do Biura PTK

Biuro Zarządu Głównego PTK

ADRES
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
NIP: 954-21-39-638

Dyrektor Biura 
Beata Lewandowska 
e-mail: beatal@ptkardio.pl

TELEFON
tel: (22) 887-18-56
fax: (22) 887-18-58 
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Dział Finansowo-Księgowy PTK

Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy PTK
Joanna Michałek
e-mail: joanna.michalek@ptkardio.pl

Adres: ul. Stawki 3 A lok. 3
Tel./Fax: (22) 887-20-58

Inspektor Ochrony Danych PTK

Anna Zan 
e-mail:  ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

Tel: 605 090 409

 

 

Aplikacje o punkty edukacyjne PTK dla wydarzeń naukowych należy kierować do:
Komisji ds. Szkoleń ZG PTK, której przewodniczy prof. Anna Fijałkowska
na adres mailowy p. Kingi Bińkowskiej: kinga.binkowska@imid.med.pl
Tel. (22) 32-77-378