Krzysztof Wrabec (1935-2019)

Prof. Krzysztof Wrabec urodził się 1.07.1935 we Lwowie. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1952 roku w Gliwicach, zaś w 1958 roku - Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po stażu podyplomowym i okresie wolontariatu, rozpoczął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. Edwarda Szczeklika. W 1976 roku Klinika ta została przekształcona w dzisiejszą Klinikę Kardiologii, a jej kierownictwo objął prof. Seweryn Łukasik. W Klinikach tych pracował do 1976 roku uzyskując kolejno I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, specjalizację z kardiologii, stopnie naukowe doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego, dochodząc do stanowiska docenta. W 1976 po wygraniu konkursu został detaszowany Ordynatorem I Oddziału, przekształconego w Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala ZOZ Wrocław-Krzyki im. Falkiewicza we Wrocławiu Brochowie, który zorganizował od podstaw. W międzyczasie odbył trzy 2-tygodniowe staże w Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech. W 1984 z całym zespołem Oddzialu został przeniesiony do otwartego w tym roku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Powierzono Profesorowi jako Ordynatorowi Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego jego organizację (w 2000 roku Oddział przekształcony został w Oddział Kardiologiczny). W 1984 został profesorem nadzwyczajnym, a w 2000 roku profesorem zwyczajnym.

Od 1975 roku pracował w wojewódzkich i krajowych Nadzorach Specjalistycznych z Chorób Wewnętrznych (od 1983 do 1991 był zastępcą przewodniczącego), z Kardiologii (Konsultant Regionalny do 1998 roku), Balneologii i Fizjoterapii (Konsultant Regionalny do 1997 roku). Był też konsultantem wojewódzkim z chorób wewnętrznych i kardiologii dla dawnego województwa wrocławskiego, a później - wałbrzyskiego. Przez dwie kadencje był Przewodniczącym Zespołu Specjalistów Wojewódzkich we Wrocławiu. W tym okresie zorganizował na Dolnym Śląsku 3. stopniową strukturę opieki kardiologicznej z Oddziałem Wewnętrznym na szczeblu ZOZ, Oddziałami Kardiologicznymi we wszystkich dawnych miastach wojewódzkich, Kliniką Kardiologii i 2. Oddziałami Kardiologicznymi we Wrocławiu na szczeblu regionalnym. W 1980 roku zorganizował i do 1998 roku konsultował Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Polanicy Zdroju.

Przez wiele kadencji prof. Wrabec był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, przez jedną - Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Przez dwie kadencje (1983-1991) był sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, przez wiele (do 1997 roku) - Przewodniczącym Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich - członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w latach 1995-1999 reprezentował w EBSC (European Board for the Speciality In Cardiology). W latach 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przez 2 kadencje wiceprzewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa. Ponadto jest członkiem redakcji i recenzentem Kardiologii Polskiej, recenzentem Komitetu Badań Naukowych. Wyspecjalizował kilkudziesięciu lekarzy na I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 29 z kardiologii, był promotorem 16 doktoratów, opiekunem 3 habilitacji. Recenzował 50 doktoratów, 13 przewodów habilitacyjnych i 15 profesorskich. Przez kilkanaście lat był członkiem, bądź przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnych z Kardiologii, również na 1 i 2 stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Przez cały okres pracy zawodowej prowadził dydaktykę przed-, a zwłaszcza podyplomową. Na kierowanych oddziałach, a uprzednio w Klinikach odbywało staże podyplomowe, staże do specjalizacji w sumie setki lekarzy, nie tylko z Dolnego Śląska. Jest autorem, bądź współautorem, około 260 prac naukowych opublikowanych przede wszystkim w polskich, ale także angielskich i amerykańskich czasopismach i 4 rozdziałów w podręcznikach. Wśród głównych kierunków zainteresowań naukowych wymienić należy: rehabilitacja kardiologiczna, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka i terapia kardiologiczna, ostra i przewlekła zatorowość płuca.

Pan prof. Krzysztof Wrabec przez ostatnich kilka dekad był niekwestionowanym autorytetem lekarza-kardiologa dla kilku pokoleń lekarzy na Dolnym Śląsku. Jego zapał naukowy i dydaktyczny zaowocował wykształceniem całej rzeszy kardiologów, którzy tworzą i realizują na co dzień filozofię jego lekarskiego postępowania.

Zmarł 11 września 2019 r. we Wrocławiu.

Płk prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Kierownik Ośrodka Chorób Serca

Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Kierownik Kliniki Kardiologii
Wojskowy Szpital Kliniczny
Wrocław