Wojciech Zaręba

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Asystent, starszy asystent, adiunkt Kliniki Kardiologii AM w Szpitalu im.Sterlinga w Łodzi. Pracownik naukowy Kliniki Kardiologii Universytetu w Barcelonie (St. Paul Hospital). Obecnie dyrektor Department of Medicine, Cardiology Unit, University of Rochester Medical Center.

Prezydent International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology.

Wiodący badacz w wielu międzynarodowych programach naukowych. Najbardziej znany z programu Madit II, którego wyniki stanowią obecnie podstawową przesłankę do definiowania wskazań do wszczepiania ICD.

Autor ponad 200 prac oryginalnych (łączny IF 408) oraz kilku monografii z dziedziny elektrokardiologii.

Członek Rad Naukowych następujących czasopism:
- Folia Cardiologica – Redaktor Naczelny
- Annals of Noninvasive Electrocardiology – zastępca Redaktora Naczelnego
- Journal of Electrocardiology
- Journal of Cardiovascular Electrophysiology
- Heart Rhythm Journal
- Timely Topics in Medicine
- Journal of Arrhythmia

Recenzent wielu renomowanych czasopism:
- American Heart Journal
- American Journal of Cardiology
- American Journal of Clinical Nutrition
- Annals of Noninvasive Electrocardiology (Deputy Editor)
- Adis International: Clinical Drug Investigation
- Clinical Cardiology
- Circulation
- Coronary Artery Disease

Znany na świecie prof. Wojciech Zaręba dla nas, polskich elektrokardiologów, pozostaje ciągle Wojtkiem… Wspiera nasze poczynania na forum międzynarodowym, promuje polską kardiologię, pomaga w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i merytorycznych. To dzięki niemu w 2005 roku w Gdańsku na Międzynarodowym Kongresie ISHNE i INE gościliśmy kilkudziesięciu światowej sławy kardiologów głównie z zakresu elektrokardiologii. Spotkanie to zgromadziło ponad 1000 uczestników z całego świata i było świetną okazją do zaprezentowania osiągnięć polskiej elektrokardiologii. To dzięki wsparciu Wojtka wielu młodych lekarzy z Polski uzyskuje stypendia naukowe i pracuje w ośrodkach naukowych za granicą, między innymi w Centrum kierowanym przez niego w Rochester.

Dziękujemy Ci Wojtku

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz