Oddział Białostocki PTK ikona

Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 85/831 86 56
Faks 85/831 86 04
e-mail: anlila@poczta.onet.pl   

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Anna Lisowska
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Anna Szpakowicz
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr. hab. n. med. Bożena Sobkowicz
Sekretarz: Dr n. med. Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska
Skarbnik: Dr n. med. Małgorzata Chlabicz

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Maciej Południewski
  Dr n. med. Łukasz Kuźma
  Lek. med. Edyta Anielska-Michalak
  Lek. med. Krzysztof Turuk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał
  Dr n. med. Krzysztof Matlak
  Lek. med. Emilia Sawicka-Śmiarowska