Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny ikona

Narodowy Instytut Kardiologii im Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 22/34 34 364
Faks: 22/34 34
e-mail: k.biernacka@ikard.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Bartosz Szafran
Sekretarz: Lek. med. Karolina Borowiec
Skarbnik: Dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
  Dr n. med. Agnieszka Zieńciuk-Krajka
  Dr hab. n. med. Marek Jastrzębski

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
  Prof. dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz