Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny ikona

Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Telekardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 22/ 343 46 64
e-mail: ewa.piotrowicz@ptkardio.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
Przewodnicząca-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Poprzednia Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Sekretarz: Dr n. med. Olgierd Woźniak
Skarbnik: Dr n. med. Agnieszka Katarzyńska-Szymańska

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
  Prof. dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska
  Dr n. med. Grzegorz Kiełbasa
  Dr n. med. Michał Orszulak
  Dr n. med. Adam Wojtaszczyk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
  Prof. dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
  Dr n. med. Bartosz Szafran