Sekcja Prewencji i Epidemiologii ikona

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15B
15-269 Białystok
Tel: 85/686 53 65
e-mail:  fizklin@wp.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Krzysztof Chlebus
Poprzednia Przewodnicząca: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM
Sekretarz: Dr n. med. Daniel Śliż
Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Paweł Burchardt

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka- Dąbrowa
  Dr hab. n. med. Piotr Bandosz
  Prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Dr n. med. Jerzy Piwoński
  Dr hab. n. o zdr. Magdalena Kozela
  Dr hab. n. med. Marek Klocek