Sekcja Prewencji i Epidemiologii ikona

Zakład Prewencji i Dydaktyki

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

tel./fax: 58/ 349.19.75

e-mail: tz@gumed.edu.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Sekretarz: Dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica, Prof. UMK
Skarbnik: Dr n. med. Jerzy Piwoński

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
  Prof. IK dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
  Dr n. med. Magdalena Kozela
  Dr hab. n. med. Marek Klocek

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
  Dr n. med. Agnieszka Doryńska
  Dr n. med. Agnieszka Sarnecka