Sekcja Prewencji i Epidemiologii ikona

Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Pielęgniarstwa
ul. Ziołowa 45
40–635 Katowice
Tel.: 32/359 81 91
E-mail: mlynarska83@gmail.com

Przewodniczący: Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n.med. Tomasz Zdrojewski
Sekretarz: Dr n. med. Daniel Śliż
Skarbnik: Dr n. med. Jerzy Piwoński

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. Aldona Kubica
  Dr hab. n. med. Marek Klocek
  Dr n. med. Klaudia Pacia
  Dr n. med. Krzysztof Chlebus

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
  Dr n. med. Agnieszka Sarnecka
  Dr n. med. Magdalena Kozela