Oddział Gdański PTK ikona

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca II Katedry Kardiologii 
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel: 58/ 349.39.10
fax: 58/ 349.39.20
e-mail: ludwik@gumed.edu.pl

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

Przewodniczący-Elekt:

Dr n. med. Jerzy Bellwon

Poprzedni Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Wojciech Sobiczewski

Sekretarz:

Dr n. med. Michał Bohdan

Skarbnik:

Dr n. med. Małgorzata Szwoch

 

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Ewa Lewicka

 

Dr med. Agnieszka Zienciuk-Krajka

 

Dr hab. med. Marcin Hellmann, prof. nadzw. GUMed

 

Dr Witold Bachorski

 

 

 

Komisja rewizyjna:

   

Przewodniczący:

Dr n. med. Bożena Balita-Roszak

 
 

Dr n. med. Dagmara Wojtowicz

 
 

Dr n. med. Elwira Stasiuk