Oddział Krakowski PTK ikona

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31 – 202 Kraków

tel.: 12 614 22 18

fax: 12 614 22 19

e-mail: ggajos@onet.pl

Przewodniczący:                                Prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

Przewodniczący-Elekt:                      Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Poprzedni Przewodniczący:             Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Sekretarz:                                            Dr n. med. Paweł Rostoff

Skarbnik:                                             Dr n. med. Jakub Podolec

 

Członkowie:

                                                            Prof. dr hab. n. med. Roman Pfitzner

                                                            Dr n. med. Bernadeta Chyrchel

                                                            Dr n. med. Tadeusz Królikowski

                                                            Dr n. med. Anna Rydlewska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:                               Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

Członkowie:                                       Lek. med. Lech Kucharski

                                                             Prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek