Oddział Olsztyński PTK

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
Tel.: 89/ 532 62 86
e-mail: pcyganski@wp.pl

Przewodniczący: Dr n. med. Piotr Cygański
Przewodnicząca-Elekt: Dr n. med. Maciej Żechowicz
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Leszek Cichowski
Sekretarz/Skarbnik: Lek. med. Tomasz Godlewski

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Adam Kern

 

Komisja Rewizyjna: Lek. med. Krzysztof Antoniak
  Lek. med. Paulina Nowek
  Lek. med. Artur Zarzecki