Oddział Opolski PTK ikona

Katedra i Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Aleja Witosa 26
45-401 Opole
Tel.: 77/452 06 60
e-mail: tkocz.agata@gmail.com

Przewodnicząca: Lek. med. Agata Kubal-Tkocz
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska
Poprzedni Przewodniczący: Lek. med. Tomasz Pawlik
Sekretarz: Lek. med. Natalia Wężyk-Wylęgała
Skarbnik: Lek. med. Robert Zieliński

 

Członkowie Zarządu: Lek. med. Szymon Barabach
  Lek. med. Katarzyna Jusiel-Rosińska
   

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr n. med. Justyna Gładysz
  Lek. med. Jadwiga Marynowicz
  Lek. med. Wojciech Milejski