Oddział Poznański PTK

I Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Długa 1/ 2
61-848 Poznań
Tel.: 61/ 854 91 33
e-mail: zokosar@gmail.com

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz prof. UM
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
Sekretarz: Dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowska
Skarbnik: Dr n. med. Lidia Chmielewska-Michalak

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
  Dr n. med. Aneta Klotzka
  Lek. med. Agata Markiewicz
  Dr n. med. Anna Olasińska-Wiśniewska

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Dr n. med. Tomasz Smukowski
  Dr n. med. Aleksandra Ciepłucha
  Dr n. med. Włodzimierz Skorupski