Oddział Poznański PTK

I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
ul. Długa 1/ 2
61-848 Poznań
tel.: 61/854. 91.46
fax: 61/ 854.90.94
e-mail: kblaszyk5@gmail.com

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n med. Olga Trojnarska

Przewodniczący-Elekt:

Dr hab. n. med. Zofia Oko- Sarnowska

Poprzedni Przewodniczący:

Prof. dr hab. n med. Krzysztof Błaszyk

Sekretarz:

Dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowskaj

Skarbnik:

Dr n. med. Lidia Chmielewska-Michalak

 

 

Członkowie:

Dr n. med. Magdalena Janus

 

Prof. dr. hab. n. med. Waldemar Bobkowski

 

Dr n. med. Andrzej Główka

 

Dr n. med. Marek Panowicz

   
   

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący:

Dr n. med. Tomasz Smukowski

 

Dr n. med. Jerzy Gryglik

 

Dr n. med. Włodzimierz Skorupski