Oddział Warszawski PTK ikona

Klinika Kardiologii CMKP
Szpital Grochowski
ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa
Tel.: 22/ 810 17 38
e-mail: warszawski.ptk@gmail.com

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Piotr Bienias
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Sekretarz: Dr n. med. Krzysztof Smarż
Skarbnik: Dr n. med. Małgorzata Buksińska-Lisik

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Maciej Janiszewski
  Dr hab. n. med. Paweł Balsam
  Dr n. med. Michał Marchel
  Dr hab. n. med. Jacek Bil

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
  Dr n. med. Adam Ostrzycki
  Lek. med. Krzysztof Sadowski