Oddział Warszawski PTK ikona

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel.: 22/ 343.44.83
fax: 22/ 343.45.22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Tomasz Rywik

Przewodniczący-Elekt:

Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

Poprzedni Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Anna Konopka, prof. IK

Sekretarz:

Lek. med. Krzysztof Sadowski

Skarbnik:

Lek. med. Krzysztof Sadowski

 

 

Członkowie:

Dr hab. n. med. Piotr Bienias

 

Dr n. med. Maciej Janiszewski

 

Dr n. med. Krzysztof Smarż

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. IK

   

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący:

Prof. dr n. med. Rafał Dąbrowski

 

Dr n. med. Adam Ostrzycki

 

Lek. med. Anna Skrobisz