Sekcja Kardiochirurgii ikona

Klinika Kardiochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Tel.: 42/ 201 44 63
e-mail: miroslaw.wilczynski@umed.lodz.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński prof. UM
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Marek Deja
Sekretarz: Dr n. med. Jakub Staromłyński
Skarbnik: Dr hab. n. med. Marcin Malinowski

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
  Dr n. med. Krzysztof Matlak
  Lek. med. Marek Frank