Sekcja Kardiochirurgii ikona

Klinika Kardiochirurgii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel.: 22/508.12.60

fax: 22/508.12.70

e-mail: suwalski.piotr@gmail.com

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Marek Deja
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle
Sekretarz/Skarbnik: Dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński

             

Członkowie: Dr n. med. Jakub Staromłyński

   

Komisja Rewizyjna: Dr hab. n. med. Paweł Bugajski
  Dr n. med. Krzysztof Matlak
  Lek. med. Marek Frank