Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych ikona

Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej
Śląskiego Centrum Chorób Serca
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Hawranek
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Zenon Huczek
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Sekretarz: Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy
  Dr hab. n. med. Paweł Kleczyński, prof. UJ
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
  Prof. dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz
  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Smolka

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
  Dr hab. n. med. Jerzy Sacha
  Dr n. med. Włodzimierz Skorupski

 

Biuro AISN
ul. T. Kościuszki 43
30-114 Kraków
e-mail: biuroAISN@ptkardio.pl
kom: +48 531 555 499