Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych ikona

Pracownia Hemodynamiki
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii
Uniwersytet Medyczny Poznań
ul. Długa 1/ 2
61-848 Poznań
e-mail: biuroaisn@ptkardio.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marek Grygier prof. UM
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Michał Hawranek
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
Sekretarz: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Smolka
Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Paweł Kleczyński prof. UJ
  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
  Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski
  Dr hab. n. med. Paweł Gąsior
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rakowski
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
  Dr hab. n. med. Wojciech Wańha

 

Biuro AISN
ul. T. Kościuszki 43
30-114 Kraków
e-mail: biuroAISN@ptkardio.pl
kom: +48 531 555 499