Asocjacja Niewydolności Serca ikona

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Narodowy Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

tel.:+48 22 34 34 483

fax: + 48 22 34 34 552

e-mail: przemyslaw.leszek@ikard.pl

Przewodniczący: Prof. IK dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Poprzedni Przewodniczący: Prof. UJ dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
Sekretarz: Dr hab. n. med. Paweł Rubiś
Skarbnik: Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak Prof. PAN

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska
  Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
  Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa
  Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj