Asocjacja Niewydolności Serca ikona

Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
Tel. 42/639 37 93
e-mail: mlelonek@poczta.fm

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak prof. PAN, prof. CMKP
Poprzedni Przewodniczący: Prof. IK dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Sekretarz: Dr hab. n. med. Paweł Rubiś
Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
  Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt prof. SUM
  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa prof. nadzw.

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
  Dr n. med. Agnieszka Dębska-Kozłowska
  Dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka