Sekcja Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych

Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki nr. 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy
Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel: 52 585 5832
e-mail: aldona.kubica@gmail.com

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. o zdr. Michał Czapla
Poprzednia Przewodnicząca: Dr n. o zdr. Renata Wolfshaut-Wolak
Sekretarz: Dr n. o zdr. Łukasz Pietrzykowski
Skarbnik: Dr n. o zdr. Agata Kosobucka-Ozdoba

 

Członkowie: Mgr Adrian Kwaśny
  Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska prof. SUM
  Dr n. o zdr. Piotr Michalski
  Dr n. med. Joanna Popiołek-Kalisz
Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy
  Dr n. med. Katarzyna Łokieć
  Mgr Piotr Hetman