Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

I Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
Tel.: 61/ 854 95 38
e-mail: malgorzata.pyda@gmail.com

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Maciej Haberka prof. SUM
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak prof. IK
Sekretarz: Dr n. med. Justyna Rajewska-Tabor
Skarbnik: Dr n. med. Anna Jankowska

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Tomasz Brzostowicz
  Dr n. med. Karolina Dorniak
  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk
  Dr n. med. Joanna Petryka-Mazurkiewicz

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr n. med. Magdalena Janus
  Lek. med. Jadwiga Marynowicz
  Lek. med. Agnieszka Graczyk-Szuster