Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej ikona

Katedra i Klinika Kardiologii
II Oddział Kardiologii
GCM im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice
Tel.: 32/359 88 86
e-mail: mhaberka@ptkardio.pl 

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Maciej Haberka, prof. SUM
Przewodnicząca-Elekt: Dr n. med. Justyna Rajewska-Tabor
Poprzednia Przewodnicząca: Prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Pyda
Sekretarz: Dr n. med. Justyna Sokolska
Skarbnik: Dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Joanna Petryka-Mazurkiewicz
  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk
  Dr n. med. Jan Henzel
  Dr n. med. Michał Smolarczyk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr. hab. n. med. Mateusz Śpiewak
  Dr n. med. Karolina Dorniak
  Dr n. med. Anna Jankowska