Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa
tel.: 22 / 343.46.57

fax: 22 / 343.45.52
e-mail: matspi@wp.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pyda
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Karol Miszalski-Jamka
Sekretarz: Dr n. med. Tomasz Brzostowicz
Skarbnik: Lek. med. Anna Jankowska

   

Członkowie: Prof. IK dr hab. n. med. Cezary Kępka
  Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski
  Lek. med. Agnieszka Graczyk-Szuster
  Dr hab. n. med. Maciej Haberka

 

Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Karolina Dorniak
  Lek. med. Agata Czarnopyś-Sitarz
  Lek. med. Jadwiga Marynowicz