Komisje ZG PTK w kadencji 2023-2025

Komisja ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji
Prof. Paweł Krzesiński (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Ryszard Piotrowicz (Warszawa) – Poprzedni Przewodniczący
Dr hab. Ewa Piotrowicz (Warszawa) - Z-ca Przewodniczącego
Lek. med. Bartosz Krzowski (Warszawa) – Sekretarz
Prof. Bożena Werner (Warszawa)
Prof. Paweł Balsam (Warszawa)
Dr med. Konrad Pieszko (Poznań)
Mecenas Jan Pachocki
Mgr Adrian Szulczyński (Poznań)

Komisja Nauki i Grantów
Dr hab. Mateusz Tajstra (Zabrze) – Przewodniczący
Prof. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Prof. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
Dr med. Katarzyna Starzyk (Kielce)
Dr hab. Jerzy Sacha (Opole)
Dr hab. Paweł Gąsior (Katowice)
Dr med. Łukasz Pyka (Katowice)  - Sekretarz Komisji

Komisja ds. Badań i Analiz Naukowych
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa) – Przewodnicząca
Prof. Marek Gierlotka (Opole) – Z-ca Przewodniczącej
Dr med. Karolina Kupczyńska (Łódź)
Dr hab. Krzysztof Ozierański (Warszawa)
Dr hab. Maciej Wybraniec (Katowice)
Prof. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)
Dr hab. Bartosz Hudzik (Zabrze)
Dr hab. Beata Uziębło-Życzkowska (Warszawa)

Komisja Zagraniczna
Dr hab. Michał Farkowski (Warszawa) – Przewodniczący
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa) – Sekretarz
Dr hab. Aleksandra Ciepłucha (Poznań)
Prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)
Prof. Piotr Jankowski (Warszawa), przedstawiciel PTK przy WHF
Dr hab. Michał Mazurek (Zabrze)
Prof. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (Wrocław)

Komisja Wytycznych
Prof. Agnieszka Tycińska (Białystok) – Przewodnicząca
Prof. Andrzej Budaj (Warszawa) – Poprzedni Przewodniczący
Dr hab. Agnieszka. Kapłon-Cieślicka (Warszawa)- Sekretarz
Prof. n. o zdr. Aldona Kubica (Bydgoszcz)
Prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa)
Prof. Piotr Dobrowolski (Warszawa)
Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)
Dr hab. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
Prof. Maciej Lesiak (Poznań)

Komisja Statutowo-Regulaminowa
Prof. Maciej Sterliński (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Janina Stępińska (Warszawa)
Prof. Adam Torbicki (Warszawa)
Prof. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Prof. Marek Gierlotka (Opole)
Prof. Michał Tendera (Katowice)
Prof. Agnieszka Tycińska (Białystok)
Mec. Małgorzata Łozowska

Komisja ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Pacjenckimi
Prof. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (Wrocław) – Przewodnicząca
Dr hab. Marta Kałużna-Oleksy (Poznań)– Zastępca Przewodniczącej
Dr hab. Joanna Jaroch (Wrocław)
Prof. Agnieszka Kapłon-Cieślicka ( Warszawa)
Dr med. Ewa Mroczek (Wrocław)
Dr hab. Ewa Piotrowicz (Warszawa)
Dr hab. Michał Hawranek (Zabrze)
Agnieszka Wołczenko - EcoSerce
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań) – Poprzednia Przewodnicząca

Komisja ds. Wniosków o Patronaty i Opinie
Dr hab. Maciej Kempa (Gdańsk) – Przewodniczący
Dr hab. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
Dr med. Szymon Budrejko (Gdańsk)

Komisja ds. Postępowań Konkursowych
Dr hab. Tomasz Pawłowski (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Robert J. Gil (Warszawa)
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Prof. Marek Gierlotka (Opole)
Prof. Marek Grygier (Poznań)

Komisja ds. Szkoleń, Specjalizacji i Umiejętności
Prof. Marcin Kurzyna (Warszawa) – Przewodniczący
Prof. Anna Fijałkowska (Warszawa)
Prof. Andrzej Budaj (Warszawa)
Prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)
Dr hab. Maciej Kempa (Gdańsk)
Prof. Grzegorz Smolka (Katowice)
Dr med. Karolina Kupczyńska (Łódź)
Dr hab. Michał Marchel (Warszawa)

Komisja ds. Przestrzegania Równości
Prof. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice) – Przewodnicząca
Prof. Adam Torbicki (Warszawa) - Zastępca Przewodniczącej
Prof. Agnieszka Tycińska (Warszawa)
Prof. Przemysław Leszek (Warszawa)
Prof. Marcin. Fijałkowski (Gdańsk)
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)
Dr hab. Michał. Hawranek (Zabrze)
Dr hab. Aleksandra Ciepłucha (Poznań) – Sekretarz

Komisja ds. Chorób Zawodowych w Kardiologii
Dr hab. Tomasz Pawłowski (Warszawa) - Przewodniczacy
Prof. Krzysztof Milewski (Tychy) – przedstawiciel AISN PTK
Dr hab. Adam Sokal (Zabrze) – przedstawiciel SRS
Prof. Robert Zymliński (Wrocław) – przedstawiciel AITK
Dr med. Agata Kosobudzka-Ozdoba (Bydgoszcz) – przedstawiciel SPKiPZM
Dr hab. Adam Janas (Katowice) – przedstawiciel Klubu 30
Prof. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz  (Gdańsk) - przedstawiciel AE
Prof. Małgorzata Pyda (Poznań) – przedstawiciel SKRMiTK

Komisja Historyczna
Prof. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)- Przewodniczący
Prof. Jacek S. Dubiel (Kraków)
Prof. Lech Poloński (Zabrze)
Prof. Michał Zembala (Lublin)
Dr med. Karolina Kupczyńska (Łódź)
Prof. Adam Torbicki (Warszawa)

Rzecznik Prasowy PTK
Prof. Marcin Grabowski (Warszawa)

Komitet Byłych Prezesów PTK
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań) – Przewodniczący

Pełnomocnik ZG PTK ds. kontaktów z Parlamentarzystami i Administracją Państwową
Prof. Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Struktur PTK
Prof. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Inicjatyw w Niewydolności Serca
Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Zabiegów Pozawieńcowych 
Prof. Wojciech Wojakowski (Katowice)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Międzynarodowych
Prof. Przemysław Mitkowski (Poznań)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Biura Eksperckiego
Prof. Piotr Szymański (Warszawa)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Diagnostyki Genetycznej w Kardiologii
Prof. Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Kardiologii Dziecięcej
Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Kontaktów z WHF
Prof. Piotr Jankowski (Warszawa)

Pełnomocnik ZG PTK ds. Współpracy z Polskimi Towarzystwami Naukowymi
Prof. Marek Gierlotka (Opole)