Komitet Naukowy Kongresów w kadencji 2023-2025

Przewodniczący: prof. Jacek Legutko
Z-ca Przewodniczącego: prof. Piotr Pruszczyk
Sekretarz: dr hab. Krzysztof Bryniarski
Prezes PTK: prof. Robert Gil
Prezes-Elekt PTK: prof. Marek Gierlotka
Konsultant Krajowy ds. kardiologii: prof. Tomasz Hryniewiecki
Redaktor Naczelna Kardiologii Polskiej: prof. Anetta Undas
Przewodnicząca Komisji ds. Wytycznych ZG PTK: prof. Agnieszka Tycińska
Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń, Specjalizacji i Umiejętności ZG PTK: prof. Marcin Kurzyna
Przewodnicząca Klubu 30 PTK, dr med. Karolina Kupczyńska
Przedstawiciel KO Międzynarodowego Kongresu PTK – w roku 2024: prof. Zbigniew Kalarus

GRUPY TEMATYCZNE W KNK

Grupa I:
kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, intensywna terapia kardiologiczna
Prof. Mariusz Gąsior – koordynator
Prof. Stanisław Bartuś
Prof. Marek Deja
Dr hab. Michał Hawranek
Dr hab. Marta Kałużna-Oleksy
Dr hab. Tomasz Pawłowski
Prof. Piotr Suwalski
Prof. Adam Witkowski
Dr hab. Robert Zymliński
Dr hab. Renata Główczyńska

Grupa II:
elektrokardiologia
Prof. Maciej Sterliński – koordynator
Prof. Katarzyna Biernacka
Dr hab. Michał Farkowski
Prof. Jarosław Kaźmierczak
Prof. Przemysław Mitkowski
Dr hab. Adam Sokal

Grupa III:
wady serca, kardiologia dziecięca
Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk - koordynator
Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Prof. Edyta  Płońska-Gościniak
Dr hab. Joanna Kwiatkowska
Dr hab. Magdalena Lipczyńska
Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa

Grupa IV: 
obrazowanie
Prof. Piotr Lipiec – koordynator
Prof. Andrzej Gackowski
Dr hab. Maciej Haberka
Dr hab. Katarzyna Holcman
Prof. Cezary Kępka
Prof. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. Piotr Szymański

Grupa V:
niewydolność serca, krążenie płucne, kardioonkologia
Prof. Miłosz Jaguszewski – koordynator
Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Prof. Grzegorz Kopeć
Prof. Przemysław Leszek
Prof. Ewa Lewicka
Dr hab. Agnieszka Pawlak
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
Dr med. Ewa Mroczek
Prof. Jarosław Drożdż

Grupa VI: 
prewencja, rehabilitacja, nadciśnienie tętnicze
Prof. Aleksander Prejbisz - koordynator
Prof. Rafał Dąbrowski
Prof. Karol Kamiński
Prof. Małgorzata Kurpesa
Dr hab. Marcin Wełnicki
Prof. Tomasz Zdrojewski
Prof. Agnieszka Olszanecka

Grupa VII:
kardiologia eksperymentalna, badania podstawowe 
Prof. Piotr Buszman - koordynator
Prof. Ewa Stępień
Dr hab. Tymoteusz Żera
Prof. Michał Mączewski
Dr hab. Paweł Rubiś

Grupa VIII:
Pielęgniarstwo Kardiologiczne i Pokrewne zawody medyczne
Prof. n. o zdr. Aldona Kubica – koordynator
Prof. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz
Dr n. o zdr. Renata Wolfshaut-Wolak