Wytyczne ESC 2020 dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków opracowane we współpracy z European Association of Cardio‑Thoracic Surgery (EACTS)

Rok publikacji wytycznych: 2020
Data publikacji na portalu: 2021-03-04
Problem: migotanie przedsionków
Pobierz Plik PDF