O wynikach leczenia zawałów serca w Polsce i niezbędnych zmianach w opiece nad pacjentem po zawale – dzięki PTK w Sejmie RP

2015-03-09
fot. Paweł Kula Sejm RP

W czwartek, 5 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja poświęconą leczeniu chorób serca i układu krążenia „25 lat w ochronie zdrowia. Zawał serca. Jak uniknąć, jak przeżyć.” Współorganizatorami wydarzenia byli prof. Zbigniew Kalarus i prof. Piotr Jankowski reprezentujący Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska oraz dr Lidia Gądek - przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki.

W konferencji udział wzięli m.in. Pani dr Beata Małecka-Libera – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i pełnomocnik Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym, prof. Marian Zembala Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, dr Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prof. Jarosław Kaźmierczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne reprezentował Prezes PTK prof. Zbigniew Kalarus, Past Prezes PTK prof. Janina Stępińska, Prezes-Elekt prof. Piotr Hoffman oraz przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Piotr Jankowski.

Z przygotowanego i omówionego przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Raportu AMI-PL wynika, że roczne ryzyko śmierci pacjenta hospitalizowanego z powodu zawału serca wynosi w Polsce 19,4 proc. Sukcesem polskiej kardiologii jest nowoczesne i skuteczne leczenie pacjentów w pierwszej fazie zawału serca. Jednocześnie raport wskazuje, że istotnym problemem pozostaje duża śmiertelność i zachorowalność osób po zawale serca. Spośród osób wypisanych ze szpitala po zawale serca co dziesiąta umiera w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Niezbędne są więc zdaniem prof. Kalarusa – Prezesa PTK – zmiany systemowe w opiece nad pacjentami po zawale serca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo konferencji, który umieszczony jest na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem:
www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=2FA79195134CC490C1257DF5004B3686#