Komunikat Komisji Nagród PTK

2023-10-25

Komisja Nagród PTK informuje o możliwości zgłaszania wniosków do Nagrody Naukowej i Nagrody za Publikację Naukową w roku 2024 (za rok 2023). Zasady przyznawania Nagród znajdują się w Regulaminie Działania Komisji Nagród, wraz z załącznikami (przejdź). Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 01 maja 2024 roku. Wnioski należy przesyłać równolegle w wersji elektronicznej i papierowej na adres Przewodniczącego Komisji Nagród.


Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Przewodniczący Komisji Nagród PTK
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Narodowy Instytut Kardiologii, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
04-628 Warszawa
ul. Alpejska 42
E-mail: przemyslaw.leszek@ikard.pl