Komunikat Komisji Nagród PTK

2024-05-06

Szanowni Państwo,

Komisja Nagród PTK informuje o możliwości zgłaszania wniosków do Nagrody Naukowej i Nagrody za Publikację Naukową w roku 2024 (za rok 2023). Zasady przyznawania Nagród znajdują się w Regulaminie Działania Komisji Nagród, wraz z załącznikami (przejdź). Wnioski należy przesyłać równolegle w wersji elektronicznej i papierowej na adres Przewodniczącego Komisji Nagród.

Przypominamy i zachęcamy do aplikowania.

Termin zgłaszania wniosków został przedłużony do dnia 15 maja 2024 roku.


Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Przewodniczący Komisji Nagród PTK
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Narodowy Instytut Kardiologii, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42
e-mail: przemyslaw.leszek@ikard.pl