Working Group on Woman Heart Diseases ikona

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
ul. Jakubowskiego, 2
30-688 Kraków
Tel.: 12/400 21 50
Faks: 12/400 21 51
e-mail: wiktoria.wojciechowska@ptkardio.pl

Chairperson: Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Joanna Jaroch
Past-Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
Secretary: Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
Treasurer: Lek. med. Ewa Szczerba

 

Board members: Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz
  Dr n. med. Małgorzata Chlabicz
  Dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
  Dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńka
  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska