Sekcja Chorób Serca u Kobiet ikona

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
ul. Jakubowskiego, 2
30-688 Kraków
Tel.: 12/400 21 50
Faks: 12/400 21 51
e-mail: wiktoria.wojciechowska@ptkardio.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Joanna Jaroch
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
Sekretarz: Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
Skarbnik: Lek. med. Ewa Szczerba

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz
  Dr n. med. Małgorzata Chlabicz
  Dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
  Dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńka
  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska