Sekcja Chorób Serca u Kobiet ikona

Oddział Kardiologii
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. A.E. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
Tel.: 71/ 306 47 03
Fax: 71/ 306 47 03
e-mail: j.jaroch@wp.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Joanna Jaroch prof. PWr
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ
Poprzednia Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska prof. UJ
Sekretarz: Dr n. med. Maria Łoboz-Rudnicka
Skarbnik: Dr hab. n. o zdr. Michał Czapla

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz
  Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
  Dr n. med. Sylwia Iwańczyk
  Dr n. med. Ewa Cierpiała

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska
  Dr n. med. Ewa Szczerba