Sekcja Chorób Serca u Kobiet ikona

Zakład Kardiologii

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

tel.: 22 327.73.78

e-mail: fijalkowska.a.i@gmail.com

Przewodniczący: Prof. IMiD dr hab. n. med. Anna Fijałkowska
Poprzedni Przewodniczący: Prof. PUM dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska
Przewodniczący Elekt: Dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
Sekretarz: Dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska
Skarbnik: Lek. med. Ewa Szczerba

 

Członkowie: Dr hab. n. med. Joanna Jaroch
  Dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
  Dr n. med. Artur Filipecki
  Lek. med. Małgorzata Zielska

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
  Dr hab. n. med. Marek Klocek
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska