Association Group on Echocardiography ikona

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia
Krakowski Szpital Specjalistyczny im św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-002 Kraków
Tel.: 12/614 22 18
e-mail: echo@ptkardio.pl

Chairperson: Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ
Chairperson-Elect: Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Past-Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Secretary: Dr hab. n. med. Małgorzata Knapp
Treasurer: Dr n. med. Adrianna Berger-Kucza

 

Board members: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
  Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz
  Dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil
  Dr hab. n. med. Aleksandra Morka

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med.  Piotr Szymański
  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski