Asocjacja Echokardiografii ikona

I Katedra i Klinika Kardiologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca
ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice
Tel.: 32/ 359 88 90
e-mail: kmiziastec@gmail.com

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski prof. UJ
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański
Sekretarz: Dr hab. n. med. Paulina Wejner-Mik
Skarbnik: Dr n. med. Danuta Sorysz

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Małgorzata Knapp
  Dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
  Dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

 

Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski