Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy ikona

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Tel.: 41/ 36 71 510
Faks: 41/ 36 71 396
e-mail: iwona.gorczyca@interia.pl

Chairperson: Dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
Chairperson-Elect: Dr n.med. Marcin Wełnicki
Past-Chairperson: Dr hab. n. med. Filip Szymański
Secretary: Lek. med. Anna Ryś-Czaporowska
Treasurer: Dr n. med. Katarzyna Starzyk

 

Board members: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  Lek. med. Dorota Ochijewicz

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
  Dr hab. n. med. Marcin Barylski
  Dr n.med. Daniel Śliż