Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej ikona

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Tel.: 41/ 36 71 510
Faks: 41/ 36 71 396
e-mail: iwona.gorczyca@interia.pl

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
Przewodnicząca-Elekt: Dr n.med. Marcin Wełnicki
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Filip Szymański
Sekretarz: Lek. med. Anna Ryś-Czaporowska
Skarbnik: Dr n. med. Katarzyna Starzyk

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  Lek. med. Dorota Ochijewicz

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
  Dr hab. n. med. Marcin Barylski
  Dr n.med. Daniel Śliż