Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej ikona

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
Tel: +48 22 47-35-311
Fax: +48 22 47-35-262
e-mail: welnicki.marcin@gmail.com

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marcin Wełnicki
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n.med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Poprzednia Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka, profesor uczelni
Sekretarz: Dr hab. med. Mariusz Tomaniak
Skarbnik: Lek. Maria Łukasiewicz

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk 
  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
  Dr n. med. Maciej Janiszewski

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz
  Dr n. med. Radosław Bartkowiak
  Dr n. med. Agata Tymińska