Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology ikona

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-212 Kraków
Tel.: 12 614 20 14
Faks: 12 614 24 43
e-mail:  a.mawlichanow@szpitaljp2.krakow.pl

Chairperson: Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Chairperson-Elect: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Past-Chairperson: Prof. dr n. med. Anna Jegier
Secretary: Prof. AWF dr hab. n.k.f. Edyta Smolis-Bąk
Treasurer: Dr n. med. Bartosz Szafran

 

Board members: Dr hab. n med. Renata Główczyńska
  Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
  Dr n. med. Michał Gałaszek
  Dr hab. n. med. Dominika Szalewska

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
  Dr n. med. Krzysztof Smarż
  Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz