Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku ikona

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej WSSz.im. Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
Tel.: 42/201 45 34
e-mail: kurpesa@ptkardio.pl

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. o. k. f. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk
Poprzednia Przewodnicząca: Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Sekretarz: Dr n. med. Iwona Szadkowska
Skarbnik: Dr n. med. Bartosz Szafran

 

Członkowie: Dr hab. n med. Renata Główczyńska
  Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
  Dr n. med. Adam Staroń
  Dr hab. n. med. Krzysztof Smarż prof. CMKP

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
  Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj