Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku ikona

Zakład Medycyny Sportowej UM w Łodzi

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych

Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

tel: 42/675.76.31

e-mail: anna.jegier@ptkardio.pl

Przewodniczący: Prof. dr n. med. Anna Jegier
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów
Poprzedni Przewodniczący: Jadwiga Wolszakiewicz
Sekretarz: Lek. med. med. Tadeusz Bednarczyk
Skarbnik: Dr n. med. Krzysztof Smarż

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
  Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
  Prof. AWF dr hab. n.k.f. Edyta Smolis-Bąk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
  Dr n. med. Michał Gałaszek
  Dr n. med. Zbigniew Eysymontt