30 Club

I Katedra i Klinika Kardiologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

tel.: 58/ 349. 25.00 / 349.25.04

fax: 58/ 346.12.01

e-mail: mjaguszewski@escardio.com.pl

Chairperson:                              Prof. GUMed dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski

Chairperson-Elect:                    Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Past-Chairperson:                     Dr n. med. Błażej Michalski

Secretary:                                   Dr n. med. Karolina Kupczyńska

Treasurer:                                  Dr n. med. Justyna Domienik-Karłowicz

 

Board members:                      Dr n. med. Szymon Darocha

                                                    Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

                                                    Dr n. med. Wojciech Wańha

                                                    Dr n. med. Maciej Wybraniec

 

Revision Committee:               Dr n. med. Anna Budaj-Fidecka

                                                    Dr n. med. Remigiusz Kazimierczyk

                                                    Dr n. med. Andrzej Kułach