30 Club ikona

Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Tel.: 42/ 271 15 91
e-mail: karolinakupczynska@gmail.com

Chairperson: Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański
Past-Chairperson: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Secretary: Dr hab. n. med. Agata Tymińska
Treasurer: Dr n. med. Justyna Sokolska

 

Board members: Dr n. med. Aleksandra Ciepłucha
  Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
  Dr n. med. Katarzyna Holcman
  Dr n. med. Michał Tkaczyszyn

 

Revision Committee:  
Chairperson: Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  Dr n. med. Dawid Miśkowiec