„Klub 30”

I Katedra i Klinika Kardiologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

tel.: 58/ 349. 25.00 / 349.25.04

fax: 58/ 346.12.01

e-mail: mjaguszewski@escardio.com.pl

Przewodniczący: Prof. GUMed dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Błażej Michalski
Sekretarz: Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Skarbnik: Dr n. med. Justyna Domienik-Karłowicz

 

Członkowie: Dr n. med. Szymon Darocha
  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  Dr n. med. Wojciech Wańha
  Dr n. med. Maciej Wybraniec

 

Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Anna Budaj-Fidecka
  Dr n. med. Remigiusz Kazimierczyk
  Dr n. med. Andrzej Kułach