„Klub 30” ikona

Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Tel.: 42/ 271 15 91
e-mail: karolinakupczynska@gmail.com

Przewodnicząca: Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański
Poprzednia Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Sekretarz: Dr hab. n. med. Agata Tymińska
Skarbnik: Dr n. med. Justyna Sokolska

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Aleksandra Ciepłucha
  Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
  Dr n. med. Katarzyna Holcman
  Dr n. med. Michał Tkaczyszyn

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  Dr n. med. Dawid Miśkowiec