„Klub 30” ikona

I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
Tel.: 22/ 599 19 58
Faks: 22/ 599 19 57
e-mail: agnieszka.kaplon@gmail.com

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski
Sekretarz: Dr n. med. Agata Tymińska
Skarbnik: Dr n. med. Szymon Darocha

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Aleksandra Ciepłucha
  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. instytutu
  Dr n. med. Justyna Sokolska
  Dr hab. n. med. Wojciech Wańha

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, prof. nadzw.
  Dr n. med. Błażej Michalski
  Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec