Working Group on Congenial and Valvular Heart Disease ikona

Ośrodek Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych
Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Tel.: 12/ 614 22 81
e-mail: ltom@wp.pl

Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Chairperson-Elect: Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
Past-Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Secretary: Dr n. med. Maciej Stąpór
Treasurer: Dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ

 

Board members: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
  Dr hab. n. med. Piotr Ścisło

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
  Dr n. med. Danuta Sorysz