Asocjacja Wad Zastawkowych Serca ikona

Klinika Wad Zastawkowych Serca,
Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 22/ 34 34 646
Faks: 22/ 34 34 535
e-mail: thryniewiecki@ikard.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Przewodnicząca-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Poprzedni Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
Sekretarz: Dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
Skarbnik: Dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
  Dr n. med. Danuta Sorysz