Asocjacja Wad Zastawkowych Serca ikona

Ośrodek Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych
Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Tel.: 12/ 614 22 81
e-mail: ltom@wp.pl

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Przewodnicząca-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Sekretarz: Dr n. med. Maciej Stąpór
Skarbnik: Dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
  Dr hab. n. med. Piotr Ścisło

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
  Dr n. med. Danuta Sorysz