Working Group on Experimental Cardiology ikona

Pracownia Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
Tel.: 22/ 60 86 489;
e-mail: ekozniewska@imdik.pan.pl

Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Tymoteusz Żera
Past-Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Ewa Łucja Stępień
Secretary: Dr hab. prof. CMKP Urszula Mackiewicz
Treasurer: Dr hab. n. med. Jacek Drobnik

 

Board members: Prof. CMKP dr hab. n. med. Michał Mączewski
  Dr hab. n. med. Piotr Buszman
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
  Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

 

Revision Committee:  
Chairperson: Dr. hab. n. med. Anna Gromotowicz-Popławska
  Prof. dr hab. n. med. Ryszard T. Smoleński
  Dr n. med. Tomasz Kolanowski