Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej ikona

Zakład Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego

Uniwersytet Jagielloński

ul. Stanisława Łojasiewicza 11

30-348 Kraków

tel.: 12/664. 47.62

e-mail: kardio.exp@gmail.com 

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Ewa Łucja Stępień
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard T. Smoleński
Sekretarz: Dr n. med. Anna Gromotowicz-Popławska
Skarbnik: Dr hab. n. med. Jacek Drobnik

 

Członkowie: Prof. CMKP dr hab. n. med. Michał Mączewski

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Ewa Słomińska