Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej ikona

Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1b
00-097 Warszawa
Tel.: 22/ 116 61 13
Kom.: 606 885 716
e-mail: tymoteusz.zera@wum.edu.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Tymoteusz Żera
Przewodnicząca-Elekt: Dr hab. n. med. Marta Baranowska-Kuczko
Poprzednia Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Sekretarz: Dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska
Skarbnik: Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

 

Członkowie: Dr hab. n. med. Piotr Buszman, prof. KAAFM
  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
  Dr hab. n. med. Agnieszka Krupa
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Anna Gromotowicz-Popławska
  Dr hab. n. med. Tomasz Kolanowski
  Prof. dr hab. n. med. Ryszard Smoleński