Working Group on Nuclear Cardiology ikona

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

tel./fax: 81/ 724.43.39

e-mail: beata.chrapko@wp.pl

Chairperson:                                           Dr  hab. n. med. Beata Ewa Chrapko

Chairperson-Elect:                                 Prof. UJ dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk                                                                                    

Past-Chairperson:                                  Dr n. med. Małgorzata Kobylecka

Secretary:                                                Dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr                                                          

Treasurer:                                               Lek. med.  Katarzyna Holcman 

                                                                                       

Board members:                                   Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk             

                                                                 Dr n. med. Anna Kazimierczak Dziuk

 

Revision Committee:                      

Chairperson:                                          Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

                                                                 Dr n. med. Bartosz Sobień