Sekcja Kardiologii Nuklearnej ikona

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Tel.: 12/ 614 33 99
Faks: 12/ 614 33 32
e-mail: ltom@wp.pl

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Przewodniczący-Elekt: Dr n. med. Katarzyna Holcman
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Beata Chrapko
Sekretarz: Dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr
Skarbnik: Dr hab. n. med. Jakub Podolec

 

Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka
  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
  Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś
  Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, prof. WIM
  Dr n. med. Bartosz Sobień