Sekcja Kardiologii Nuklearnej ikona

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

tel./fax: 81/ 724.43.39

e-mail: beata.chrapko@wp.pl

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Beata Ewa Chrapko
Przewodniczący-Elekt: Prof. UJ dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Małgorzata Kobylecka
Sekretarz: Dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr
Skarbnik: Lek. med. Katarzyna Holcman

 

Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
  Dr n. med. Anna Kazimierczak Dziuk

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
  Dr n. med. Bartosz Sobień