Składy osobowe Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od jego powstania

1. Zarząd Sekcji Kardiologicznej TIP (styczeń 1950 - 27 lutego 1954)
Przewodniczący - Mściwój Semerau-Siemianowski
Wiceprzewodniczący - Jerzy Jakubowski
Sekretarz - Dymitr Aleksandrow
Skarbnik - Edmund Żera

2. Zarząd Główny PTK (28 lutego 1954 - 7 czerwca 1961)
Prezes - Jerzy Jakubowski
Wiceprezes - Leon Tochowicz
Sekretarz - Izabella Krzemińska-Ławkowiczowa
Skarbnik - Edmund Żera
Członkowie - Zdzisław Askanas, Mieczysław Fejgin, Wiesław Markert, Włodzimierz Musiał, Klementyna Rachoń, Marian Tulczyński, Stanisław Wszelaki
Członkowie dokooptowani - Mieczysław Gamski, Hugon i Zofia Kowarzykowie

3. Zarząd Główny PTK (1 stycznia 1962 - 22 listopada 1963)
Prezes - Edmund Żera
Wiceprezes - Zdzisław Askanas
Wiceprezes - Dymitr Aleksandrow
Sekretarz - Maria Hoffman
Skarbnik - Marian Tulczyński
Członkowie - Antoni Chrościcki, Antoni Falkiewicz, Mieczysław Kędra, Hugon Kowarzyk, Józef Stanowski
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Jerzy Jakubowski
Komisja Rewizyjna - Mieczysław Fejgin, Tadeusz Orłowski, Klementyna Rachoń

4. Zarząd Główny PTK (23 listopada 1963 - 3 grudnia 1965)
Prezes - Edmund Żera
Wiceprezes - Zdzisław Askanas
Wiceprezes - Dymitr Aleksandrow
Sekretarz - Maria Hoffman
Skarbnik - Marian Tulczyński
Członkowie - Antoni Falkiewicz, Mieczysław Gamski, Kornel Gibiński, Bronisław Karolczak, Mieczysław Kędra, Hugon Kowarzyk, Józef Stanowski
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Jerzy Jakubowski
Komisja Rewizyjna - Mieczysław Fejgin, Tadeusz Orłowski, Klementyna Rachoń

5. Zarząd Główny PTK (4 grudnia 1965 - 5 grudnia 1968)
Prezes - Edmund Żera
Wiceprezes - Zdzisław Askanas
Wiceprezes - Mieczysław Kędra
Sekretarz - Maria Hoffman
Skarbnik - Marian Tulczyński
(niepełny skład Zarządu)
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Ryszard Fenigsen (Władysław Tkaczewski)

6. Zarząd Główny PTK (6 grudnia 1968 - 26 kwietnia 1972)
Prezes - Edmund Żera
Wiceprezes - Zdzisław Askanas
Wiceprezes - Mieczysław Kędra
Sekretarz - Maria Hoffman
Skarbnik - Marian Tulczyński
Z-ca sekretarza - Stanisław Rudnicki
(niepełny skład Zarządu)
Redaktor "Kardiologii Polskiej" Włodzimierz Januszewicz

7. Zarząd Główny PTK (3 czerwca 1972 - 6 grudnia 1973)
Prezes - Zdzisław Askanas
Wiceprezes - Edmund Żera
Wiceprezes - Mieczysław Kędra
Sekretarz - Leszek Ceremużyński
Skarbnik - Maria Hoffman
Z-ca sekretarza - Wacław Sitkowski
Członkowie - Feliks Bolechowski, Henryk Chlebus, Antoni Chrościcki,Mieczysław Gamski, Karol Gregorczyk, Włodzimierz Januszewicz, Władysław Król, Bohdan Lewartowski, Zbigniew Lorkiewicz, Seweryn Łukasik, Marian Markiewicz, Jan Moll, Włodzimierz Musiał, Wojciech Pędzich, Tadeusz Stasiński
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Włodzimierz Januszewicz

8. Zarząd Główny PTK (8 grudnia 1973 - 20 listopada 1976)
Prezes - Jan Kwoczyński
Wiceprezes - Włodzimierz Musiał
Wiceprezes - Mariusz Stopczyk
Sekretarz - Maria Kędra-Luboińska
Skarbnik - Maria Hoffman
Członkowie - Feliks Bolechowski, Leszek Ceremużyński, Antoni Chrościcki, Mieczysław Gamski, Karol Gregorczyk, Seweryn Łukasik, Marian Markiewicz, Jan Moll, Włodzimierz Musiał, Wojciech Pędzich, Tadeusz Stasiński, Jerzy Tabeau, Maria Waśniewska, Edmund Żera
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Włodzimierz Januszewicz
Komisja Rewizyjna - Maria Waśniewska, Bohdan Lewartowski, Wojciech Pędzich

9. Zarząd Główny PTK (21 listopada 1976 - 26 listopada 1979)
Prezes - Jan Kwoczyński
Wiceprezes - Jan Moll
Wiceprezes - Włodzimierz Januszewicz
Sekretarz - Maria Kędra-Luboińska
Skarbnik - Maria Hoffman
Z-ca sekretarza - Ewa Wójcik-Osmólska
Członkowie - Antoni Chrościcki, Mieczysław Gamski, Leszek Giec, Władysław Król, Seweryn Łukasik, Wojciech Pędzich, Wacław Sitkowski, Tadeusz Stasiński, Marian Stopczyk, Edmund Żera
Z-cy członków - Leszek Ceremużyński, Feliks Bolechowski, Halina Pracka
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Włodzimierz Januszewicz
Komisja Rewizyjna - Stanisław Mroziński, Zbigniew Lorkiewicz, Maria Waśniewska

10. Zarząd Główny PTK (10 stycznia 1980 - 14 października 1983)
Prezes - Włodzimierz Januszewicz
Wiceprezes - Jan Moll
Wiceprezes - Kazimierz Jasiński
Sekretarz - JoIanta Chodakowska
Skarbnik - Maria Hoffman
Członkowie - Wanda Wysznacka-Aleksandrow, Leszek Ceremużyński, Antoni Chrościcki, Antoni Dziatkowiak, Mieczysław Gamski, Leszek Giec, Władysław Król, Bogdan Lewartowski, SyIwester Łukasik, Marian Markiewicz, Wacław Sitkowski, Tadeusz Stasiński, Mariusz Stopczyk
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Mariusz Stopczyk
Komisja Rewizyjna - Jan Kwoczyński, Edmund Nartowicz, Feliks Bolechowski

11. Zarząd Główny PTK (20 listopada 1983 - 17 listopada 1986)
Prezes - Włodzimierz Januszewicz
Wiceprezes - Jan Moll
Wiceprezes - Kazimierz Jasiński
Sekretarz - Jolanta Chodakowska
Skarbnik - Maria Hoffman
Członkowie - Wanda Wysznacka-Aleksandrow, Antoni Dziatkowiak, Mieczysław Gamski, Leszek Giec, Marian Markiewicz, Wacław Sitkowski, Mariusz Stopczyk
Z-cy członków - Leszek Ceremużyński, Jerzy Dubiel, Seweryn Łukasik, Tadeusz Stasiński, Krzysztof Wrabec
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Marek Sznajderman
Komisja Rewizyjna - Edmund Nartowicz, Andrzej Kaliciński, Henryk Chlebus

12. Zarząd Główny PTK (21 listopada 1986 - 28 września 1989)
Prezes - Kazimierz Jasiński
Wiceprezes - Wacław Sitkowski
Wiceprezes - Leszek Ceremużyński
Sekretarz - Romuald Ochotny
Skarbnik - Tadeusz Stasiński
Członkowie - Jolanta Chodakowska, Barbara Dąbrowska, Jerzy Dubiel, Antoni Dziatkowiak, Leszek Giec, Maria Krzemińska-Pakuła, Seweryn Łukasik, Marian Markiewicz, Edmund Nartowicz, Stefan Rywik, Mariusz Stopczyk, Krzysztof Wrabec
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Marek Sznajderman
Komisja Rewizyjna - Edmund Nartowicz, Andrzej Kaliciński, Henryk Chlebus

13. Zarząd Główny PTK (28 września 1989 - 3 października 1992)
Prezes - Leszek Ceremużyński
Wiceprezes - Antoni Dziatkowiak
Wiceprezes - Jerzy Kuch
Sekretarz - Jadwiga Kłoś
Skarbnik - Maria Krzemińska-Pakuła
Członkowie - Barbara Dąbrowska, Andrzej Dyduszyński, Leszek Giec, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Marian Markiewicz, Edmund Nartowicz, Witold Rużyłło, Stefan Rywik, Krzysztof Wrabec
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - Marek Sznajderman (od 1990 r. - Leszek Ceremużyński)
Komisja Rewizyjna - Andrzej Kaliciński, Wiesława Tracz, Romuald Ochotny

14. Zarząd Główny PTK (1992 - 1995)
Prezes - L. Ceremużyński
Wiceprezes - J. Kuch
Wiceprezes - A. Dziatkowiak
Sekretarz - J. Kłoś
Skarbnik - A. Dyduszyński
Członkowie - J. Dubiel, Z. Kornacewicz-Jach, M. Krzemińska-Pakuła, M. Markiewicz, M. Narkiewicz, E. Narkiewicz, W. Rużyłło, Z. Sadowski, M. Tendera, M. Trusz-Gluza, K. Wrabec
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - L. Ceremużyński

15. Zarząd Główny PTK (1995 - 1998)
Prezes - M. Tendera
Prezes Elekt. - W. Rużyłło
Past Prezes - L. Ceremużyński
Wiceprezesi - A. Dziatkowiak, J. Kuch
Sekretarz - P. Buszman
Skarbnik - M. Trusz-Gluza
Członkowie - A. Bochenek, A. Cieśliński, J. Dubiel, J. Hanzlik, Z. Kornacewicz-Jach, M. Krzemińska-Pakuła, G. Świątecka, A. Torbicki, K. Wrabec
Redaktor "Kardiologii Polskiej" - L. Ceremużyński

16. Zarząd Główny PTK (1998-2001)
Prezes – W. Rużyłło
Prezes Elekt - A. Cieśliński
Past Prezes – M. Tendera
Sekretarz – J.Stępińska
Skarbnik – M. Trusz-Gluza
Członkowie – A. Bochenek, P.Buszman, M. Dłużniewski, J. Dubiel, Z. Kornacewicz-Jach, M. Krzemińska-Pakuła, K. Kubicka, K. Łoboz-Grudzień, W. Musiał, R. Piotrowicz, G. Świątecka, A. Torbicki
Komisja Rewizyjna – Stanisław Rudnicki

17. Zarząd Główny PTK (2001-2004)
Prezes – A. Cieśliński
Prezes Elekt – A. Torbicki
Past Prezes – W. Rużyłło
Sekretarz – P. Mitkowski
Skarbnik – M. Trusz-Gluza
Członkowie – W. Banasiak, A. Bochenek, A. Budaj, P. Buszman, M. Dłużniewski, J. Dubiel, Z. Kornacewicz-Jach, M. Krzemińska-Pakuła, W. Musiał, R. Piotrowicz, J. Stępińska, G. Świątecka
Komisja Rewizyjna – Stanisław Rudnicki

18. Zarząd Główny PTK (2004-2007)
Prezes - A.Torbicki
Prezes-Elekt - A. Rynkiewicz
Past Prezes - A. Cieśliński
Sekretarz - T. Pasierski
Skarbnik - W. Banasiak
Członkowie - A. Bochenek, G. Rajszys-Brzezińska, A. Budaj, J. Kasprzak, J. Kubica, W. Musiał, G. Opolski, R. Piotrowicz, P. Podolec, L. Poloński, P. Ponikowski, M. Trusz-Gluza

19. Zarząd Główny PTK (2007-2009)
Prezes - A. Rynkiewicz
Past Prezes - A. Torbicki
Prezes-Elekt - W. Banasiak
Sekretarz - K. Chlebus
Skarbnik - JD Kasprzak
Członkowie: A. Budaj, K.J. Filipiak, Z. Gąsior, T. Pasierski, P. Podolec, L. Poloński, P. Ponikowski, J. Sadowski

20. Zarząd Główny PTK (2009-2011)
Prezes - Waldemar Banasiak
Past Prezes - Andrzej Rynkiewicz
Prezes-Elekt - Janina Stępińska
Sekretarz - Zbigniew Kalarus
Skarbnik - Krzysztof Filipiak
Członkowie - Zbigniew Gąsior, Stefan Grajek, Piotr Hoffman, Romuald Ochotny, Piotr Podolec, Piotr Ponikowski, Hanna Szwed, Adam Witkowski

21. Zarząd Główny PTK (2011-2013)
Prezes - Janina Stępińska
Past Prezes - Waldemar Banasiak
Prezes-Elekt - Zbigniew Kalarus
Sekretarz - Adam Witkowski
Skarbnik - Romuald Ochotny
Członkowie - Andrzej Bochenek, Andrzej Budaj, Stefan Grajek, Piotr Hoffman, Piotr Jankowski, Andrzej Kutarski, Maria Olszowska, Edyta Płońska-Gościniak

22. Zarząd Główny PTK (2013-2015)
Prezes - Zbigniew Kalarus
Past Prezes - Janina Stępińska
Prezes-Elekt - Piotr Hoffman
Sekretarz - Marcin Grabowski
Skarbnik - Przemysław Mitkowski
Członkowie - Rafał Baranowski, Andrzej Bochenek, Andrzej Budaj, Piotr Jankowski, Maria Olszowska, Edyta Płońska-Gościniak, Piotr Pruszczyk, Bożena Sobkowicz

23. Zarząd Główny PTK (2015-2017)
Prezes - Piotr Hoffman
Past Prezes - Zbigniew Kalarus
Prezes-Elekt - Piotr Ponikowski
Sekretarz - Piotr Pruszczyk
Skarbnik - Przemysław Mitkowski
Członkowie - Rafał Baranowski, Zbigniew Gąsior, Robert Gil, Marcin Grabowski, Magdalena Kostkiewicz, Jadwiga Moll, Bożena Sobkowicz, Lidia Tomkiewicz-Pająk

24. Zarząd Główny PTK (2017-2019)
Prezes - Piotr Ponikowski
Past Prezes - Piotr Hoffman
Prezes-Elekt - Adam Witkowski
Sekretarz - Piotr Jankowski
Skarbnik - Oskar Kowalski
Członkowie - Rafał Dąbrowski, Zbigniew Gąsior, Robert Gil, Tomasz Hirnle, Magdalena Kostkiewicz, Jacek Legutko, Piotr Lipiec, Lidia Tomkiewicz-Pająk

25. Zarząd Główny PTK (2019-2021)
Prezes - Adam Witkowski
Past Prezes - Piotr Ponikowski
Prezes Elekt - Przemysław Mitkowski
Sekretarz - Jacek Legutko
Skarbnik - Oskar Kowalski
Członkowie - Rafał Dąbrowski, Marek Gierlotka, Tomasz Hirlne, Małgorzata Kurpesa, Piotr Lipiec, Maciej Sterliński, Ewa Straburzyńska-Migaj, Wojciech Wojakowski

26. Zarząd Główny PTK (2021-2023)
Prezes - Przemysław Mitkowski
Past Prezes -  Adam Witkowski
Prezes Elekt - Robert Gil
Sekretarz - Paweł Burchardt
Skarbnik - Maciej Sterliński
Członkowie - Stanisław Bartuś, Michał Farkowski, Marek Gierlotka, Przemysław Leszek, Piotr Szymański, Mateusz Tajstra, Agnieszka Tycińska, Wojciech Wojakowski

27. Zarząd Głowny PTK (2023-2025) - przejdź