Członkowie Honorowi PTK oraz Laureaci Medalu Zasługi PTK

Członkowie Honorowi PTK - Polscy

 1. Jan Roguski 1968
 2. Edmund Żera 1968
 3. Leon Manteuffel 1968
 4. Zdzisław Askanas 1973
 5. Edward Szczeklik 1976
 6. Mieczysław Gamski 1983
 7. Jan Kwoczyński 1983
 8. Jan Moll 1983
 9. Seweryn Lukasik 1990
 10. Ludmila Hirnlowa 1992
 11. Maria Hoffman 1992
 12. Wanda Wysznacka-Aleksandrow 1993
 13. Antoni Chrościcki 1994
 14. Wacław Sitkowski 1994
 15. Ryszard Gryglewski 1996
 16. Leszek Ceremużyński 1998
 17. Włodzimierz Januszewicz 1999
 18. Stanisław Rudnicki 2000
 19. Mirosława Narkiewicz 2003
 20. Jerzy Kuch 2003
 21. Antoni Dziatkowiak 2004
 22. Zygmunt Sadowski 2004
 23. Leszek Giec 2005
 24. Michał Tendera 2005
 25. Krzysztof Wrabec 2006
 26. Krystyna Kubicka 2006
 27. Maria Krzemińska-Pakuła 2007
 28. Grażyna Świątecka 2007
 29. Marian Śliwiński 2007
 30. Wiesława Tracz 2008
 31. Witold Rużyłło 2008
 32. Kalina Kawecka-Jaszcz 2009
 33. Andrzej Cieśliński 2010
 34. Stefan Rywik 2010
 35. Grzegorz Opolski 2012
 36. Jacek Dubiel 2013
 37. Adam Torbicki 2013
 38. Franciszek Walczak 2014
 39. Maria Trusz-Gluza 2016
 40. Marian Markiewicz 2016
 41. Romuald Ochotny 2017
 42. Jerzy Sadowski 2017
 43. Piotr Podolec 2018
 44. Ryszard Piotrowicz 2019
 45. Wojciech Zaręba 2021
 46. Janina Stępińska 2022
 47. Piotr Hoffman 2023

Członkowie Honorowi PTK - Zagraniczni

 1. Constantin Iliescu (Romania) 1965
 2. Pavel Lukl (Czechoslovakia) 1965
 3. Dirk Durrer (Netherlands) 1968
 4. Roger Froment (France) 1968
 5. Powel J. Łukomskij (former USSR) 1968
 6. Georges Arnulf (France) 1972
 7. Henri Denolin (Belgium) 1972
 8. Sandor Gero (Hungary) 1972
 9. John P. Shillingford (UK) 1972
 10. Heinz Tranckmann (Germany) 1972
 11. Borys Surawicz (USA) 1987
 12. Zdenek Fejfar (Czech Republic) 1989
 13. Robert H. Jones (USA) 1990
 14. Hilaire de Geest (Belgium) 1991
 15. Olaf Penn (Netherlands) 1991
 16. John A. Camm (UK) 1993
 17. Wolfgang Kubler (Germany) 1993
 18. Helmut Roskamm (Germany) 1993
 19. Peter Sleight (UK) 1993
 20. Eric J. Topol (USA) 1994
 21. Eugene Braunwald (USA) 1995
 22. Lionel H. Opie (Rep. South Africa) 1995
 23. Salim Yusuf (Canada)' 1995
 24. Philip Poole-Wilson (UK) 1996
 25. William McKenna (UK) 1996
 26. Michel Bertrand (France) 1997
 27. Ulrich Sigwart (UK) 1997
 28. Desmond Julian (UK) 1997
 29. Günther Breithardt (Germany) 1998
 30. Wolfgang Schaper (Germany) 1998
 31. Michael John Tynan (UK) 1999
 32. George R. Sutherland (UK) 2002
 33. Lars Ryden (Sweden) 2003
 34. Jean-Pierre Bassand (France) 2005
 35. Martin Gottwik (Germany) 2006
 36. Antonio Bayes de Luna (Spain) 2007
 37. Frans Van de Werf (Belgium) 2009
 38. Michel Komajda (France) 2011
 39. Petr Widimsky 2012
 40. Nazzareno Galie (Italy) 2015
 41. Gregory Lip (UK) 2017

Laureaci Medalu PTK

 1. Michael F. Oliver (UK) 1979
 2. Ole Mjos (Norway) 1981
 3. Franz Loogen (Germany) 1982
 4. Richard C.K.M. Peto (UK) 1992
 5. Jean Acar (France) 1994
 6. Rory Collins (UK) 1994
 7. Julius Gy. Papp (Hungary) 1994
 8. Giuseppe Specchia (Italy) 1994
 9. Bernhard Meier (Switzerland) 1995
 10. Robert H. Peter (USA) 1995
 11. Sekiguchi (Japan) 1998
 12. SERVIER POLSKA 1999
 13. Elia Ovsyshcher 2002
 14. Janusz Hanzlik 2005
 15. Andrzej Cieśliński 2005
 16. Wojciech Zaręba 2006
 17. Adam Torbicki 2007
 18. Georg Schmidt 2008
 19. Wiesława Piwowarska 2009
 20. Maria Popczyńska-Marek 2010
 21. Andrzej Beręsewicz 2016
 22. Bohdan Lewartowski 2017
 23. Krystyna Jaworska 2022
 24. Jarosław Drożdż 2022
 25. Włodzimierz Januszewicz 2023
 26. Piotr Kułakowski 2023
 27. Krzysztof Filipiak 2023