Oddział Bydgoski PTK ikona

Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia
Szpital Uniwersytecki nr 1
im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel. 52/ 585 58 35
e-mail: aldona.kubica@gmail.com

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. o. zdr. Aldona Kubica
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Piotr Adamski prof. UMK
Poprzedni Przewodniczący Dr n. med. Adam Sukiennik
Sekretarz: Dr n. o zdr. Łukasz Pietrzykowski
Skarbnik: Dr n. med. Michał Kasprzak

 

Członkowie Zarządu: Lek. med. Tomasz Białoszyński
  Dr n. med. Małgorzata Dobosiewicz
  Dr n. med. Paweł Grzelakowski
  Dr n. med. Karolina Obońska

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Dr n. med. Łukasz Bednarczyk
  Dr n. med. Ewa Laskowska
  Dr n. med. Tomasz Ługowski