Oddział Bydgoski PTK ikona

Klinika Kardiologii
Szpital Uniwersytecki nr 1
im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: 52/585.40.23
fax: 52/585.40.25
e-mail: adamsukie@gmail.com

Przewodniczący:

Dr n. med. Adam Sukiennik

Przewodniczący-Elekt:

Dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica, Prof. UMK

Poprzedni Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Marek Koziński

Sekretarz:

Dr n. med. Ewa Laskowska

Skarbnik:

Dr n. med. Ewa Zabielska

 

 

Członkowie:

Dr n. med. Paweł Grzelakowski

 

Dr n. med. Michał Kasprzak

 

Dr n . med. Tamara Sukiennik

 

Dr n. med. Marek Woźnicki

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk

 
 

Dr n. med. Małgorzata Jasiewicz

 
 

Lek. med. Małgorzata Ostrowska