Bydgoszcz Division of PCS ikona

Klinika Kardiologii
Szpital Uniwersytecki nr 1
im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel.: 52/585.40.23
Fax: 52/585.40.25
e-mail: adamsukie@gmail.com

Chairperson: Prof. dr hab. n. o. zdr. Aldona Kubica
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Piotr Adamski prof. UMK
Past-Chairperson: Dr n. med. Adam Sukiennik
Secretary: Dr n. o zdr. Łukasz Pietrzykowski
Treasurer: Dr n. med. Michał Kasprzak

 

Board members: Lek. med. Tomasz Białoszyński
  Dr n. med. Małgorzata Dobosiewicz
  Dr n. med. Paweł Grzelakowski
  Dr n. med. Karolina Obońska

 

Revision Committee:  
Chairperson: Dr n. med. Łukasz Bednarczyk
  Dr n. med. Ewa Laskowska
  Dr n. med. Tomasz Ługowski