Oddział Katowicki PTK ikona

I Katedra i Klinika Kardiologii
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach
ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice
Tel.: 32/ 359 88 90
Fax: 32/ 252 36 58
e-mail: maciejwybraniec@gmail.com

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Witold Streb
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mazurek
Sekretarz: Lek. med. Klaudia Męcka
Skarbnik: Dr n. med. Michał Orszulak

 

Członkowie Zarządu: Dr n. med. Katarzyna Mitręga
  Dr n. med. Monika Kozieł-Siołkowska
  Dr n. med. Marek Grabka

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło prof. SUM
  Dr n. med. Paweł Francuz
  Dr n. med. Agnieszka Kotalczyk