Katowice Division of PCS ikona

Oddział Kliniczny Kardiologii
Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
Tel.: 32/ 37 33 682  
Faks: 32/ 37 33 792
e-mail: m.i.c.h.a.l@wp.pl

Chairperson: Dr hab. n. med. Michał Mazurek
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
Past-Chairperson: Dr n. med. Artur Filipecki
Secretary: Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Treasurer: Dr n. med. Witold Streb

 

Board members: Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis
  Dr n. med. Monika Kozieł
  Dr n. med. Iwona Woźniak-Skowerska

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
  Dr n. med. Paweł Francuz
  Dr n. med. Zofia Parma