Oddział Lubelski PTK

Kliniczny Oddział Elektrokardiologii SPSK-4
Katedra i Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
Tel.: 81/ 724 45 92
Faks: 81/ 724 41 51
e-mail: andrzej.glowniak@gmail.com

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, prof. UM
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Michał Tomaszewski
Poprzedni Przewodniczący Dr hab. n. med. Maciej Wójcik
Sekretarz: Lek. med. Katarzyna Wojewoda
Skarbnik: Dr n. med. Agnieszka Wojtkowska

 

Członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Piotr Waciński
  Dr n. med. Anna Jankowska
  Dr n. med. Grzegorz Sobieszek
  Dr n. med. Michał Trojnar

 

Komisja Rewizyjna:  
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
  Dr hab. n. med. Wojciech Kula