Lublin Division of PCS

Kliniczny Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
Tel.: 81/ 724 45 92
Fax: 81/ 724 41 51     
e-mail: tomaszewskimd@gmail.com

Chairperson: Dr hab. n. med. Michał Tomaszewski
Chairperson-Elect: Dr n. med. Marek Prasał
Past-Chairperson: Dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, prof. UM
Secretary: Lek. Monika Wójcik - Kopeć
Treasurer: Lek. Bartosz Kijewski

 

Board members: Dr n. med. Jakub Drozd
  Dr hab. n. med. Maciej Wójcik
  Dr n. med. Grzegorz Drelich
  Dr n. med. Bartosz Olajossy
 
Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zapolski