Lublin Division of PCS

Kliniczny Oddział Elektrokardiologii SPSK-4
Katedra i Klinika Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
Tel.: 81/ 724 45 92
Faks: 81/ 724 41 51
e-mail: andrzej.glowniak@gmail.com

 

Chairperson: Dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, prof. UM
Chairperson-Elect: Dr hab. n. med. Michał Tomaszewski
Past-Chairperson: Dr hab. n. med. Maciej Wójcik
Secretary: Lek. med. Katarzyna Wojewoda
Treasurer: Dr n. med. Agnieszka Wojtkowska

 

Board members: Dr hab. n. med. Piotr Waciński
  Dr n. med. Anna Jankowska
  Dr n. med. Grzegorz Sobieszek
  Dr n. med. Michał Trojnar

 

Revision Committee:  
Chairperson: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
  Dr hab. n. med. Wojciech Kula